mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

225284 - 2012 - Obsługa widowni teatralnej oraz szatni Teatru Polskiego w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

SIWZ

Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2;
3. Oświadczenie z art. 22 w związku z art. 24 – załącznik nr 3;
4. Wykaz dotychczas zrealizowanych usług – załącznik nr 4;
5. Wzór umowy – załącznik nr 5;
6. Oświadczenie dotyczące średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego – załącznik nr 6;
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – załącznik nr 7.


Uwagi:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY >>>

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 29.06.2012, 10:49
Dokument oglądany razy: 2453
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Leszek Czwarno
Publikacja dnia: 29.06.2012, 10:49
Termin: 06.07.2012, 11:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl