Zasady finansowania Teatru Polskiego


Koszty działalności bieżącej i zobowiązania Teatru pokrywane są z uzyskiwanych przychodów, którymi są:

  1. wpływy z prowadzonej działalności artystycznej i gospodarczej,
  2. dotacje otrzymywane od Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Teatr może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.

Podpisał: Leszek Czwarno
Dokument z dnia: 06.08.2009
Dokument oglądany razy: 4 520
Opublikował: Leszek Czwarno
Publikacja dnia: 28.08.2009
 
wydruk z dnia: 15.08.2022 // bip.teatrpolski.waw.pl