Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru Polskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Świadczenie usług poligraficznych polegających na druku publikacji dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 346950 - 2015.

- Treść ogłoszenia

- SIWZ

- Załącznik nr 1 - Szegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2a - Formularz oferty z podziałem na poszczególne pozycje

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie

- Załącznik nr 5 - Wykaz głównych usług

- Załącznik nr 6 - Wzór umowy

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (07.01.2016)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 18.12.2015
Dokument oglądany razy: 892
Podlega Ustawie
24.05.2018 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2