bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana i redakcja treści statusu prawnego Teatru Polskiego w Warszawie, wynikająca ze zmiany Statutu Teatru Polskiego w Warszawie, nadanego uchwałą nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.

Status prawny Teatru Polskiego

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz.406),
2. zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r., o utworzeniu państwowego
przedsiębiorstwa pod nazwą "Państwowy Teatr Polski" (M.P. Nr A-3, poz.30),
3. Statutu Teatru Polskiego, nadanego uchwałą Nr 120/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu, zmienionego Uchwałą Nr 195/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej, artystycznej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz zmiany jej statutu.

Teatr wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 2/99.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Teatru sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 



Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 06.06.2013
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 5 746