23. "Bolesław Śmiały" Wyspiańskiego w reż. Leona Schillera

 

Spektakl "Bolesława Śmiałego" Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Leona Schillera wystawiono w ramach Festiwalu Teatru Polskiego i Małego dla uczczenia twórcy sceny narodowej Wojciecha Bogusławskiego (27.06 - 28.07.1929). Specjalnie na potrzeby Festiwalu wydano broszurę okolicznościową w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i czeskim, zawierającą krótkie artykuły o dziejach teatru w Polsce, działalności Teatru Polskiego, wiersz Or-Ota "Pierwszy wieczór" oraz noty o festiwalowych sztukach: "Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale", "Śluby panieńskie", "Bolesław Śmiały", "Wielki kram". Schiller wystawił sztukę pod hasłem jak najwierniejszego powtórzenia tego, co zaprojektował i zrealizował sam Wyspiański. 

Rolę Bolesława zagrał w spektaklu Karol Adwentowicz, Rycerza Stanisława - Karol Junosza Stępowski, Rapsoda - Gustaw Buszyński, Sieciecha - Janusz Strachocki, a rolę Krasawicy - Leokadia Pancewicz-Leszczyńska. Karol Frycz jako twórca scenografii do przedstawienia wzorował się na projektach dawnej dekoracji Wyspiańskiego z krakowskiej inscenizacji w reż. Józefa Kotarbińskiego w 1903 r., ze średniowiecznym Wawelem i rozjaśnionym dalszym planem ze Skałką w tle. Z wielką drobiazgowością przeniósł wszystkie linie i desenie kostiumów oraz rekwizytów.

Recenzent Adam Grzymała-Siedlecki docenił ważny wkład reżyserski Leona Schillera w inscenizację, która miała być w założeniu możliwie jak najbliższa projektom Wyspiańskiego: "Trudno, oczywiście, wymagać, aby pamiętał każdą sytuację reżyserską sprzed 25 lat i dziś ją dosłownie powtarzał, ale starał się pozostać wiernym duchowi reżyserii Wyspiańskiego, a w wierność tę włożył wiele smaku i twardej pracowitości".

/Źródła: Edward Krasiński, "Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991; Adam Grzymała Siedlecki "Z teatrów warszawskich 1926-1939", Warszawa 1972./