40. PRACOWNIE TEATRU POLSKIEGO: Pracownia scenograficzna

 

Pracownię scenograficzną znajdziemy na czwartym piętrze budynku Teatru Polskiego, tuż nad Dużą Sceną. Spotkamy tam Jolantę Gałązkę i Grażynę Piworowicz. Obie panie pracują w Teatrze Polskim już 30. rok na stanowiskach asystentek scenografa. Jolanta Gałązka zajmuje się zagadnieniami związanymi bezpośrednio ze scenografią, natomiast Grażyna Piworowicz odpowiada za dobór i wykonanie kostiumów.

Zadania obu pań bywają niekiedy zbieżne. Najpierw spotykają się ze scenografem, który pracuje z reżyserem nad aktualnie przygotowywanym przedstawieniem. Omawiają wtedy wszelkie detale dotyczące oprawy wizualnej spektaklu. Scenograf dostarcza Pani Jolancie dokumentację dotyczącą dekoracji: rysunki w odpowiedniej skali, rzuty, projekty detali. Projekty są następnie konsultowane z innymi pracowniami Teatru (m.in. ślusarnią, stolarnią, tapicernią, modelatornią), które są odpowiedzialne za tworzenie konkretnych części scenografii.

Podobnie rzecz się ma z kostiumami. Scenograf przedstawia swoje projekty Pani Grażynie Piworowicz, wspólnie dobierają odpowiednie materiały, kolorystykę, dyskutują na temat niuansów dotyczących ostatecznego wyglądu strojów. Następnie projekty są konsultowane z Pracownią krawiecką: damską i męską, po czym dokonywany jest zakup wybranych tkanin bądź korzysta się z zasobów znanego nam już Magazynu materiałowego. Nierzadko też gotowe kostiumy wybiera się z Magazynu kostiumów – stroje odświeżane są w teatralnej pralni, po czym trafiają do pracowni krawieckich w celu dostosowania do potrzeb spektaklu i/lub sylwetek aktorów.

Przy okazji scenografii warto zaznaczyć, iż rzeczywistość teatralna jest diametralnie różna od świata planu filmowego. Dekoracje w filmie są najczęściej jednorazowe, użyteczne jedynie w trakcie trwania zdjęć. Zupełnie inaczej jest w teatrze, w którym scenografia musi być idealna na każdym z przedstawień. Dodatkowo, dekoracja podróżuje w trakcie spektakli wyjazdowych, odbywających się w innych teatrach. Elementy scenografii wykonywane przez pracowników Teatru Polskiego można złożyć i rozłożyć w każdym miejscu w kraju i na świecie, przy czym istotne jest takie projektowanie scenografii, by jej montaż zabierał jak najmniej czasu. Pani Jolanta Gałązka wspomina o takich spektaklach, które grane były około 400 razy – dekoracje do tego rodzaju produkcji muszą mieć walory estetyczne, ale przede wszystkim powinny być bardzo solidnie wykonane.

Obie panie są wielkimi miłośniczkami teatru – tak sztuki, jak i samego miejsca i pracy w nim. Miały przyjemność współpracować z takimi scenografami, jak Krzysztof Pankiewicz, Teresa Roszkowska, Andrzej Majewski, Jadwiga Jarosiewicz, Łucja Kossakowska. Zgodnie twierdzą, że scenograf powinien mieć w sobie sporo kreatywności, wyobraźni (też przestrzennej!), musi być komunikatywny, cierpliwy, pracowity i – uwaga! – przewidywalny, gdyż jak podkreśla wspomniana już Pani Jolanta Gałązka: praca ta polega również na planowaniu czasu innych ludzi, tj. rzemieślników, którzy wizje scenografa przekuwają w rzeczywistość.

Więcej zdjęć z budowy scenografii do spektakli w GALERII >>>