52. PRACOWNIE TEATRU POLSKIEGO: Modelatornia

 

Pracownia modelatorska mieści się w Teatrze Polskim nad pracownią stolarską. Tworzą ją panowie Zbigniew Pethl (40 lat pracy w teatrze!) i Tomasz Kościuszko oraz najmłodsza stażem pani Agata Zieleniec. Żartobliwie można powiedzieć, że w pracowni tej łączy się obecnie wieloletnie doświadczenie panów modelatorów z młodością i świeżością spojrzenia jakie prezentuje ich młodsza koleżanka.

Modelator (nie należy mylić z modelarzem) przygotowuje różnego rodzaju rekwizyty teatralne od pierścionków, koron i mieczy poczynając, przez sztuczne rośliny, owoce, warzywa, a na elementach architektonicznych i rzeźbiarskich kończąc. Imitacje przedmiotów powstające w modelatorni, określa się również mianem butaforii.

Rzeczy wytwarzane przez modelatora, są za każdym razem wyjątkowe i niepowtarzalne – to prototypy. Ich twórca sam musi wymyślić technikę ich wykonania. Teatralne butaforia w przeciwieństwie do filmowych rekwizytów nie są po prostu identycznymi kopiami przedmiotów, są raczej atrapami wykonanymi za pomocą przeróżnych materiałów, takich jak m.in. papier mâché, plastik, drzewo, glina czy metal. Dlatego – jak podkreśla pan Tomasz Kościuszko – praca modelatora teatralnego wymaga plastycznej wyobraźni. Musi on wytworzyć iluzję, która sprawi, że widz spoglądając np. na rzeźbę ze styropianu, będzie przekonany, że ma do czynienia z kamiennym posągiem.

Punktem wyjścia dla pracy modelatorów jest projekt przedmiotu opracowany przez scenografa, najczęściej w postaci szkicu, dostarczanego przez pracownię scenograficzną. Poza nielicznymi wyjątkami kwestia użytych materiałów pozostaje w gestii modelatorów. Kiedy rekwizyt jest gotowy, zostaje przedstawiony do zatwierdzenia scenografowi, który może go przyjąć, odrzucić, bądź poprosić o wprowadzenie pewnych poprawek.

Jednak spełnienie wymagań stawianych przez scenografa to tylko jeden z elementów pracy jaką wykonują modelatorzy. Istotna pozostaje funkcja, którą będzie pełnić na scenie stworzona przez nich butaforia. Wpływa to na technikę i materiały jakie zostaną użyte przy jej konstrukcji. Odnosi się to w sposób szczególny do rekwizytów, wykorzystywanych przez aktorów. Dlatego niezwykle istotna pozostaje współpraca modelatora z aktorem, w której ten pierwszy pełni niejako służebną rolę, poprzez tworzenie przedmiotów które będą wygodne w użyciu dla tego drugiego. W tym celu przeprowadza się przymiarki i konsultacje, podczas których modelatorzy mogą uzyskać informacje pozwalające im lepiej dostosować rekwizyty do potrzeb osób występujących na scenie. Pokazuje to, jak wiele elementów należy wziąć pod uwagę i jak duże wyczucie potrzebne jest podczas pracy nad rekwizytem. Nie są w stanie nauczyć się tego w szkole, to jest wieloletnie doświadczenie - uważa pan Tomasz Kościuszko.

Jeśli mieli państwo okazję zwiedzać z przewodnikiem Teatr Polski, to najprawdopodobniej oprowadzał państwa właśnie Tomasz Kościuszko, który jest wielkim miłośnikiem i znawcą teatru.