55. PRACOWNIE TEATRU POLSKIEGO: Oświetleniowcy

 

W poprzednich odcinkach naszego cyklu opisaliśmy pracownie, których staraniem powstają elementy budujące przestrzeń sceniczną. Moment rozpoczęcia spektaklu, kiedy na oczach widza, ożywa widowisko teatralne poprzedzony jest wyciemnieniem całej Sali. Po nim na scenie pojawia się światło.

Światło jest nieodzownym elementem spektaklu, to w jego blasku pojawiają się na scenie aktorzy. Jest być może tak oczywistym składnikiem przedstawienia, że pozostaje paradoksalnie jakby przezroczyste, ukazując to, co rozgrywa się na scenie, pozostaje jakby niewidoczne dla widza. Podobnie zajmujący się nim oświetleniowcy, choć wydobywają światłem to, co dzieje się na scenie sami pozostają niewidoczni.

W Teatrze Polskim zespół oświelteniowo-elektryczny tworzy ośmiu pracowników. Kilku z nich związanych jest ze sceną przy Karasia od przeszło dwudziestu lat. Osobą o najdłuższym stażu pracy jest kierownik pracowni pan Jarosław Wardaszka (32 lata !).

Głównym zadaniem elektryków jest współpraca z reżyserem i reżyserem światła w czasie przygotowań do premiery, a następnie codzienna praca przy oświetlaniu spektakli. Podczas pierwszego etapu pracy do ich zadań należy przygotowanie reflektorów oraz zelektryfikowanie i oświetlenie rekwizytów świetlnych.

Podczas ustawiania światła zespół współpracuje z reżyserem światła, który na wstępnym spotkaniu przedstawia im plan oświetlenia poszczególnych scen spektaklu. Wskazuje jakie typy reflektorów mają być wykorzystane, jakie filtry w nich użyte oraz w jakich miejscach mają być rozstawione konkretne lampy. Zdarza się również, że zespół otrzymuje od reżysera światła gotową rozpiskę, która przedstawia rozkład oświetlenia. Następnie plan ten jest modyfikowany podczas kolejnych etapów pracy nad przedstawieniem. Wpływ na wprowadzanie zmian ma wiele czynników jak np. kolor kostiumów czy karnacja aktora. Wszystkie te czynniki oddziałują na sposób ustawienia światła i jego natężenie.

Podczas samego spektaklu zmiany oświetlenia są wywoływane tym, co się dzieje na scenie. Każdy spektakl różni się od poprzedniego, dlatego też oświetleniowcy muszą śledzić przebieg wydarzeń na scenie i reagować na nie. Pomimo wykorzystania nowoczesnego sprzętu niezwykle istotny pozostaje w tej pracy czynnik ludzki.

W trakcie pracy nad spektaklem zespół elektryków nie tylko zajmuje się oświetleniem. Wszelkie efekty specjalne i pirotechniczne oraz projekcje audiowizualne, które oglądamy podczas spektaklu pozostają również pod ich nadzorem.

Dodatkowo poza pracą nad spektaklem do ich zadań należy opieka nad stroną techniczną wszelkich urządzeń elektrycznych. Zajmują się oświetlaniem widowni, foyer, garderób, pracowni, korytarzy. Przeprowadzają również w teatrze drobne naprawy elektryczne.

Warto byłoby wspomnieć o sprzęcie z jakim pracują oświetleniowcy. Do swojej dyspozycji mają dwieście reflektorów, o różniej mocy od dających małe oświetlenie lamp 300 Wat, aż po te mające 2000 Wat (2kW). Warto wyróżnić reflektory horyzontowe, dające stałe światło (zmienia się jedynie jego kolor) oraz reflektory typu PC (nazywane pecetami). Te ostatnie dzielą się na ogólne (zmienia się tylko wielkość centra) oraz profilowe (można ustawić centra miękkie i ostre, oraz wyświetlić trójkąt, kwadrat czy prostokąt). Ponadto na małej scenie zamontowane są urządzenia inteligentne tzw. ruchome głowy. Wykorzystuje się również światła ledowe jako naświetlacze efektowe.

Praca oświetleniowców jest pracą zespołową, tylko współpraca daje zadowalający efekt . Zespół musi współpracować z innymi pracownikami choćby maszynistami synchronizując z nimi swoje działania.