56. PRACOWNIE TEATRU POLSKIEGO: Akustycy

 

W dotychczasowych odsłonach Foto(hi)story przedstawialiśmy pracownie, których zadaniem jest opracowanie warstwy wizualnej spektaklu. Przedstawienie sceniczne oddziałuje nie tylko jednak na zmysł wzroku, ale również na słuch. Ważnym elementem dopełniającym wizualną stronę widowiska teatralnego jest zatem dźwięk. Nad obsługą akustyczną spektakli czuwa w Teatrze Polskim zespół, który tworzą panowie: Paweł Betcher (kierownik pracowni, realizator dźwięku, ponad 20 lat w teatrze), Rafał Betcher (realizator dźwięku) oraz Piotr Wąsik (realizator dźwięku).

Do zadań akustyków należy praca nad udźwiękowieniem spektaklu w fazie przygotowawczej, czyli w trakcie prób, a następnie czuwanie nad stroną dźwiękową podczas przedstawień.

Na pierwszym z etapów pracy akustycy współpracują z reżyserem, a także kompozytorem – często bowiem zdarza się, że spektakl ilustrowany jest muzyką specjalnie skomponowaną na zamówienie teatru. Akustycy, na kolejnych próbach, dostają wytyczne odnośnie użycia muzyki w spektaklu: kiedy dana melodia ma wejść i z jakim natężeniem, kiedy ma być wyciszona i jak ma współgrać z akcją sceniczną. Zdarzają się również sytuacje, kiedy akustycy nie pracują z gotową kompozycją ale dostają stopniowo jej kolejne partie, na bieżąco dosyłane przez autora. Dodatkowym zadaniem jest połączenie muzyki z efektami dźwiękowymi, które reżyser chciałby wykorzystać w przedstawieniu. Akustycy muszą wtedy znaleźć odpowiednie efekty i przedstawić je do akceptacji reżyserowi, bądź kompozytorowi. Następnie konieczne jest zmontowanie efektów z muzyką i zaznaczenie, w którym momencie dany efekt ma być wykorzystany w spektaklu. Przygotowany materiał jest testowany podczas prób i następnie wprowadzane są do niego poprawki. Ponadto istotne pozostaje odpowiednie ustawienie poziomu dźwięku, tak aby głos aktora nie był zagłuszany przez efekty oraz by poszczególne dźwięki nie nakładały się na siebie.

Drugim etapem pracy akustyków jest czuwanie nad nagłośnieniem i stroną dźwiękową podczas przedstawień. Przed każdym spektaklem muszą dokładnie sprawdzić czy poziomy dźwięku zgadzają się z poczynionymi wcześniej ustaleniami. W niektórych przypadkach spektakl poprzedza próba muzyczna. Niezwykle istotna pozostaje bowiem relacja pomiędzy akustykami a aktorami. Akustycy muszą być w swojej pracy przygotowani na różnego rodzaju sytuacje, które mogą spowodować, że aktor będzie mówił głośniej bądź ciszej, a działania sceniczne będą rozwijać się szybciej lub wolniej niż zwykle. Na każde takie zdarzenie akustycy muszą natychmiast reagować, dlatego też ich praca wymaga stałej wytężonej uwagi.
Więcej pracy wymaga od nich realizacja spektakli muzycznych, z licznymi partiami śpiewanymi, a szczególnie z muzyką graną na żywo. W wypadku takowych przedstawień niezwykle istotne pozostaje precyzyjne nagłośnienie sceny, na której aktorzy śpiewając przemieszczają się po scenie. Jest to konieczne, ponieważ w innym wypadku aktorzy nie będą słyszeli ani siebie, ani muzyki. Dźwięk z odsłuchów (nagłośnienie sceny) ma niższe natężenie, niż ten płynący z głośników na widowni, dlatego też widzowie go nie słyszą.

Jak przyznają akustycy, praca nad tego rodzaju spektaklami jest bardziej wymagająca, ale też ciekawsza dzięki temu, że występuje więcej zmiennych czynników i zawsze pojawiają się jakieś nowe wyzwania.