Newsletter

Jeśli pragną Państwo otrzymywać aktualne informacje z Teatru Polskiego pocztą elektroniczną, prosimy o podanie nam swojego adresu e-mail przy użyciu poniższego formularza:

Twój e-mail:
  

Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera naszego Teatru, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Twój e-mail:
  


W przypadku trudności z zapisami do naszego newslettera, prosimy o kontakt: repertuar@teatrpolski.waw.pl

Regulamin Newslettera

    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@teatrpolski.waw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne