W lipcu 2017 r. zakończono inwestycję "Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie"

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

20.09.2017
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zakończył w lipcu 2017 r., inwestycję p.n. „Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie" dofinansowaną ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY oraz przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie inwestycyjne, zrealizowane w lipcu 2017 r., polegało na wyposażeniu w urządzenia peryferyjne sieci LAN w Teatrze, poprawiające jej bezpieczeństwo. Ponadto została położona sieć światłowodowa między budynkami Teatru ( tzw. „Dużą Sceną” a „Sceną Kameralną”).

Wobec stale rosnącej liczby oraz rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego konieczne było wyposażenie Teatru w okablowanie światłowodowe oraz urządzenia klasy NGFW (firewall nowej generacji) zapewniające optymalną wydajność oraz poziom ochrony systemów IT, w tym zakup nowoczesnego urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem.
Wdrożenie systemu bezpieczeństwa sieci w Teatrze umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem oraz analizę incydentów bezpieczeństwa.