W lipcu 2018 r. zakończono zadanie inwestycyjne "Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego - etap I dokumentacja”

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

Inwestycja p.n. "Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - etap I dokumentacja" została zrealizowana w latach 2016 - 2018 r. przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana podejmuje działania w kierunku kontynuacji prac remontowo/modernizacyjnych, mających na celu polepszenie parametrów użytkowych oraz techniczno-energetycznych obiektu, które pozwolą na ochronę wartości zabytkowych, zachowania autentycznej substancji, formy i funkcji obiektu zabytkowego tzw. Dużej Sceny oraz udoskonalenie parametrów techniczno - energetycznych w nowym obiekcie tzw. Scenie Kameralnej. Działania podejmowane w tym celu będą skupiały się na poprawie termoizolacji budynku oraz wprowadzeniu nowych technologii dla efektywnego zarządzania wykorzystaniem energii, a co za tym idzie zmniejszeniem strat ciepła.

W 2016 r. wykonano zakres rzeczowy niezbędny do przygotowania materiałów projektowych i dalszego prowadzenia działań zmierzających do wykonania przebudowy sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, w tym m.in.: została wykonana dokumentacja w zakresie pełnej inwentaryzacji architektonicznej i instalacji (w tym: instalacji sanitarnych, instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej w schematach blokowych, instalacji p-poż. hydrantowej i tryskaczowo - zraszaczowej) wraz z oceną stanu technicznego wybranych instalacji dla obiektów Teatru Polskiego w Warszawie.

W 2017 r. wykonano audyt energetyczny obiektów Teatru, opracowano wstępną koncepcję przebudowy sieci infrastruktury obiektu zabytkowego i przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, która stanowić będzie podstawę do podjęcia dalszych działań w kierunku realizacji prac remontowo/modernizacyjnych mających na celu polepszenie parametrów użytkowych oraz techniczno-energetycznych obiektu.

Zakres rzeczowy zadania realizowany był w latach 2016 - 2018.