Zakończono inwestycję "Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie"

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zakończył w listopadzie 2018 r., przy pomocy dotacji celowej z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z budżetu Województwa Mazowieckiego, zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie” , które polegało na zakupie środków trwałych.

Zakres rzeczowy Zadania obejmował zakup wyposażenia na potrzeby Pracowni Oświetleniowej i Pracowni Stolarskiej Teatru Polskiego w Warszawie:
1) ledowe aparaty oświetleniowe typu „ruchoma głowa” wraz z casami, – 6 zestawów,
2) kompaktowe konsolety oświetleniowe wraz z casami – 2 zestawy,
3) pilarka tarczowa z osprzętem – 1 zestaw.

Celem zakupu ww. środków trwałych było wyposażenie Teatru:
- w profesjonalny sprzęt oświetleniowy na potrzeby Sceny Kameralnej,
- bazy technicznej Teatru w zestaw pilarki tarczowej z osprzętem,
co umożliwia zwiększenie potencjału Teatru w zakresie atrakcyjności oferty kulturalnej poprzez dostosowanie do obowiązujących standardów tworzenia atrakcyjnych scenografii przedstawień artystycznych.

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego