Andrzej Seweryn otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

30 września na Zamku Krzyżackim w Malborku wręczono laury zwycięzcom 19 plebiscytu na najlepiej mówiących Polaków.

Decyzją Jury tytuł Mistrza Mowy Polskiej i statuetki Słonecznika otrzymali:
🌻Jacek Cygan
🌻Katarzyna Pakosińska
🌻Andrzej Seweryn
🌻Marta Szewczyk

Formuła konkursu opiera się na wyborze osób – znanych nie tylko w skali ogólnopolskiej czy światowej, lecz również w mniejszych społecznościach lokalnych – które, według powszechnie uznanych kanonów, zasługują na miano Mistrzów Mowy Polskiej.
Wyboru dokonuje grono ekspertów złożone z wybitnych językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka.

Gratulujemy!

Więcej informacji o Programie Mistrz Mowy Polskiej na stronie: www.mistrzmowy.pl