Z życia Teatru

Aktualności
29.03.2022

Informacja o przetargu bezwarunkowym na oddanie Operatorowi do używania pomieszczeń w Teatrze Polskim

Zachęcamy do wzięcia udziału w przetargu bezwarunkowym na oddanie Operatorowi do używania Dużej Sceny oraz Sceny Kameralnej, Widowni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, tj. Foyer, szatniami, garderobami, salami prób w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Więcej>
Aktualności
01.03.2022

Wszyscy jesteśmy Ukraińcami

Chcemy wyrazić solidarność z Ukrainą i narodem ukraińskim w obliczu pogwałcenia przez Federację Rosyjską wolności, niezawisłości i integralności terytorialnej naszego najbliższego sąsiada.

Więcej>
Aktualności
08.02.2022

Trwają prace nad platformą edukacyjną Teatru Polskiego w Warszawie

Trwają prace nad platformą edukacyjną Teatru Polskiego w Warszawie realizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Więcej>
Aktualności
24.11.2021

Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie” zrealizowane zostało w latach 2019 i 2021.

Więcej>
Aktualności
29.09.2021

Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych

W trosce o zdrowie widzów, aktorów i pracowników Teatru, w związku z pandemią Covid-19 rozwijającej się od marca 2020 r., zaistniała konieczność instalacji bezpiecznego systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych jakim jest NPBI czyli dwubiegunowa jonizacja powietrza. Technologia jonizacji zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w pomieszczeniach, nie wytwarzając ozonu ani innych szkodliwych produktów ubocznych. Produkty działające w technologii dwubiegunowej jonizacji igłowej (NPBI) posiadają certyfikaty UL i CE. Dzięki NPBI produkty oczyszczają powietrze, eliminując z niego cząstki stałe, zapachy i patogeny.

Więcej>