W labiryncie teatru - platforma edukacyjna Teatru Polskiego

21.09.2022

Trwają prace nad platformą edukacyjną Teatru Polskiego w Warszawie, która powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

We współpracy z Wykonawcą systemu zakończyliśmy, trwający kilka miesięcy, drugi etap prac informatycznych. Cyfrowe odwzorowania, powstałe w ramach digitalizacji, zostały pomyślnie wprowadzone do środowiska platformy, dając bogaty zasób ikonograficzny pozwalający poprawnie funkcjonować wszystkim komponentom platformy. Sporządzone opisy metadanowe umożliwiają sprawne zarządzanie obiektami oraz poprawne udostępnianie ich w portalu, zgodnie z wymogami zaprojektowanego interfejsu.

Zamknęliśmy także następną fazę prac nad komponentami platformy: E- biblioteką, Ścieżkami tematycznymi, Teatralnymi zagadkami i Scenariuszami lekcji.

Dokonaliśmy odbioru komponentu „Książka mówiona” składającego się z pięciu audiobooków nagranych przez aktorów Teatru Polskiego m.in. Martę Alaborską, Annę Cieślak, Dorotę Landowską, Adama Cywkę, Pawła Krucza, Szymona Kuśmidera, Antoniego Ostroucha, Maksymiliana Rogackiego, Jerzego Schejbala.

Nasza platforma udostępniona zostanie użytkownikom pod adresem www.wlabiryncieteatru.pl

Niebawem poinformujemy Państwa o postępach prac. Zachęcamy do śledzenia informacji o projekcie na naszej stronie.

Logo UE