Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie” zrealizowane zostało w latach 2019 i 2021.

Zakres zadania obejmował wykonanie modernizacji instalacji tryskaczowej i zraszaczowej przystosowanej do gaszenia mgłą wodną w budynku zabytkowym tzw. Dużej Sceny Teatru Polskiego i polegał m.in. na wymianie orurowania oraz częściowo wymianie dysz tryskaczowych na dysze mgłowe. Wykonanie robót budowlanych realizowane było zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym p.n. „Modernizacja stałej instalacji gaśniczej wodnej z dostosowaniem jej do gaszenia przez tryskacze i zraszacze w obrębie zabytkowej części Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

Efektem realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie” jest dostosowanie systemu bezpieczeństwa pożarowego do obowiązujących przepisów i zwiększenie bezpieczeństwa w zabytkowym obiekcie Teatru Polskiego w Warszawie.

Łączny koszt realizacji Zadania: 640.398,11 zł, w tym środki własne Teatru: 132.658,27 zł

Kwota dofinansowania przekazana w 2019 r. – 12.000,- zł i w 2021 r. – 495.739,84 zł, na podstawie Umowy nr 133/UMWM/06/2019/NW-I-I/D z dn. 28.06.2019 r. z późniejszymi zmianami, zawartej z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Modernizacja_instalacji_tryskaczowej_zraszaczowej

Modernizacja_instalacji_tryskaczowej_zraszaczowej_zdjęcie