Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych

Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

PROGRAM INWESTYCJI, finansowanej z budżetu państwa, został złożony w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wrześniu 2020 r. i zrealizowany na podstawie zawartej z MKiDN Umowy nr 123/DF-V/MA/2020 z dn. 12.11.2020 r.
Inwestycja, której wartość brutto wynosiła 153.504,00, w tym dofinansowanie Ministerstwa: 120.000,00 zł, została w pełni zrealizowana do 26 marca 2021 r.

W trosce o zdrowie widzów, aktorów i pracowników Teatru, w związku z pandemią Covid-19 rozwijającej się od marca 2020 r., zaistniała konieczność instalacji bezpiecznego systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych jakim jest NPBI czyli dwubiegunowa jonizacja powietrza.

System oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim, przy zastosowaniu urządzeń do jonizacji NBPI, objął centrale wentylacyjne:
1. BC055 Zespół 1 (Sala Teatralna Dużej Sceny)
2. BC014 Zespół 2 (Sala Teatralna Dużej Sceny)
3. 4N4W (Sala Teatralna Sceny Kameralnej)
4. 1N1W (foyer, toalety, szatnie Sceny Kameralnej)
5. 2N (garderoby Sceny Kameralnej)

Technologia jonizacji zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w pomieszczeniach, nie wytwarzając ozonu ani innych szkodliwych produktów ubocznych. Produkty działające w technologii dwubiegunowej jonizacji igłowej (NPBI) posiadają certyfikaty UL i CE. Dzięki NPBI produkty oczyszczają powietrze, eliminując z niego cząstki stałe, zapachy i patogeny. Technologia NPBI (Needle Point Bipolar Ionization) stosowana jest w budynkach komercyjnych i mieszkalnych w celu bezpiecznego dla środowiska i ludzi oczyszczania powietrza. Wytworzone jony przemieszczają się w strumieniu powietrza do zajętych przestrzeni, oczyszczając powietrze ze wszystkich wirusów, bakterii i kurzu wszędzie tam, gdzie docierają, nawet w niewidocznych przestrzeniach nieosiągalnych dla innych technologii.

Wykorzystanie w Teatrze opisanego systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych wpłynie na zmniejszenie ponoszonych kosztów związanych z eksploatacją sal teatralnych, w tym wentylacji, oraz zmniejszenie kosztów związanych z działaniami odkażania powierzchni po spektaklach z wykorzystaniem technologii ozonowania.