Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

06.11.2019

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Dialogu Technicznym związanym z planowanym postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego na „Wykonanie i wdrożenie systemu” - w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZAŁĄCZNIKI:

- Pełen tekst informacji o zakończeniu Dialogu, 06.11.2019 - plik PDF

- Protokół z przeprowadzonego Dialogu, 12.11.2019 - plik PDF