Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert

17.07.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Znak sprawy: ZOF/TP - 19/2023

Przedmiotem  zamówienia jest  „Opisanie warunków wykonania i opracowanie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej w ramach projektu p.n. PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego w Warszawie”

Zwracamy się z prośbą  o przesłanie oferty (na załączonym Formularzu oferty)  w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 25 lipca 2023 r. (wtorek), godz. 11:00.

W załączeniu  skan treści Zapytania Ofertowego z dn. 17.07.2023 r. wraz z Załącznikami.

Treść zapytania ofertowego wraz z Załącznikami (plik PDF)

Pismo Informacja dot. warunków w ZO z 17.07.2023 r. (plik PDF)

Formularz ofertowy - wersja edytowalna (plik DOC)

Zawiadomienie z dnia 27.07.2023 o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)