Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie” zrealizowane zostało w 2023 r.

Zakres Zadania „Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie”, tj. dźwigu towarowego posiadającego nr ew. UDT N3127001948, obejmował wykonanie modernizacji windy towarowo-osobowej w sąsiedztwie Dużej Sceny z poziomu „+3” do poziomu „0”.

Efektem realizacji zadania inwestycyjnego jest wykonanie zadań modernizacyjnych, w tym m.in. dostosowanie do obowiązujących przepisów UDT i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania dźwigu, którym przewożone są m.in. dekoracje z Montowni na Dużą Scenę Teatru Polskiego w Warszawie.

Łączny koszt realizacji Zadania: 179.022,60 zł, w tym środki własne Teatru: 52.122,60 zł.

Na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/NW/285/2023 z późniejszymi zmianami, zawartej 15.02.2023 r. z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - kwota dofinansowania wynosiła 126.900,00 zł.