Z życia teatru

07.06.2023

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe

Znak sprawy: ZOF/TP - 18/2023
Przedmiotem  zamówienia jest  „świadczenie  usług doradztwa finansowego  (…)” –  wykonywanych  na potrzeby Zadania 8 p.n. „Doradztwo finansowe” projektu p.n.  „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W  WARSZAWIE”  (PeD)  - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej >
26.04.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług doradztwa / usług asysty eksperckiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradztwa/ usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy z wyłonionym Wykonawcą integracji z systemem płatności w odniesieniu do zakresu prac określonych w harmonogramie, w tym terminów wyznaczonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, OPZ i umowie z Wykonawcą Zadania nr 13.
Umowa zawarta z Wykonawcą Zadania nr 13: Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”, zostanie udostępniona do wglądu.

Więcej >
24.10.2022

Zapytanie ofertowe na zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 października 2022 r.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny” – ilość: 1 zestaw.
Nieprzekraczalny termin przesłania Oferty: pocztą elektroniczną do dnia 2 listopada 2022 r. (środa) do godz. 12.00.

Więcej >
21.09.2022

W labiryncie teatru - platforma edukacyjna Teatru Polskiego

Trwają prace nad platformą edukacyjną Teatru Polskiego w Warszawie, która powstaje w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020 oraz ze środków budżetu państwa.
We współpracy z Wykonawcą systemu zakończyliśmy, trwający kilka miesięcy, drugi etap prac informatycznych. Cyfrowe odwzorowania, powstałe w ramach digitalizacji, zostały pomyślnie wprowadzone do środowiska platformy, dając bogaty zasób ikonograficzny pozwalający poprawnie funkcjonować wszystkim komponentom platformy. Sporządzone opisy metadanowe umożliwiają sprawne zarządzanie obiektami oraz poprawne udostępnianie ich w portalu, zgodnie z wymogami zaprojektowanego interfejsu.

Więcej >
12.09.2022

Poprawa dostępności architektonicznej budynku Teatru Polskiego

Zwiększanie dostępności architektonicznej Teatru Polskiego dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z naszych priorytetów. Wierzymy, że budowanie dostępności, zaczyna się od rozpoznania różnorodności potrzeb użytkowników. Stąd duży nacisk kładziemy na zagadnienia związane z oczekiwaniami poszczególnych grup.
W minionych tygodniach dostosowaliśmy budynek i otoczenie Teatru Polskiego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Więcej >