Z życia teatru

28.09.2023

Tytuły "Mistrza rzemiosł artystycznych" dla pracowników Teatru Polskiego

Z wielką radością informujemy, że dwójka pracowników Teatru Polskiego w Warszawie, z wieloletnim stażem pracy w naszym Teatrze: Pani Michalina Sieczko z pracowni krawieckiej damskiej i Pan Janusz Przepióra z pracowni malarskiej otrzymali z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.

Więcej >
17.07.2023

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: ZOF/TP - 19/2023

Przedmiotem  zamówienia jest  „Opisanie warunków wykonania i opracowanie dokumentacji powykonawczej infrastruktury sieciowej w ramach projektu p.n. PLATFORMA eDUKACYJNA Teatru Polskiego w Warszawie". Zamówienie jest związane z realizacją jednej części zadania 3: p.n. "Infrastruktura sieciowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej >
07.06.2023

Zapytanie ofertowe / zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe

Znak sprawy: ZOF/TP - 18/2023
Przedmiotem  zamówienia jest  „świadczenie  usług doradztwa finansowego  (…)” –  wykonywanych  na potrzeby Zadania 8 p.n. „Doradztwo finansowe” projektu p.n.  „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W  WARSZAWIE”  (PeD)  - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Więcej >
26.04.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług doradztwa / usług asysty eksperckiej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradztwa/ usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy z wyłonionym Wykonawcą integracji z systemem płatności w odniesieniu do zakresu prac określonych w harmonogramie, w tym terminów wyznaczonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym, OPZ i umowie z Wykonawcą Zadania nr 13.
Umowa zawarta z Wykonawcą Zadania nr 13: Wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE”, zostanie udostępniona do wglądu.

Więcej >
08.12.2022

Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny

„Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny”
- zrealizowano dzięki przekazanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotacji na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7144/2022. Inwestycja, której wartość brutto wynosiła 113.065,29 zł, w tym dotacja w wysokości 91.923,00 zł, została w pełni zrealizowana do 22 listopada 2022 r.

Więcej >