Z życia teatru

08.12.2022

Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny

„Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny”
- zrealizowano dzięki przekazanej przez Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotacji na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/NW/7144/2022. Inwestycja, której wartość brutto wynosiła 113.065,29 zł, w tym dotacja w wysokości 91.923,00 zł, została w pełni zrealizowana do 22 listopada 2022 r.

Więcej >
12.09.2022

Poprawa dostępności architektonicznej budynku Teatru Polskiego

Zwiększanie dostępności architektonicznej Teatru Polskiego dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z naszych priorytetów. Wierzymy, że budowanie dostępności, zaczyna się od rozpoznania różnorodności potrzeb użytkowników. Stąd duży nacisk kładziemy na zagadnienia związane z oczekiwaniami poszczególnych grup.
W minionych tygodniach dostosowaliśmy budynek i otoczenie Teatru Polskiego do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Więcej >
24.11.2021

Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie

Zadanie inwestycyjne: „Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie” zrealizowane zostało w latach 2019 i 2021.

Więcej >
28.09.2021

Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych

W trosce o zdrowie widzów, aktorów i pracowników Teatru, w związku z pandemią Covid-19 rozwijającej się od marca 2020 r., zaistniała konieczność instalacji bezpiecznego systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych jakim jest NPBI czyli dwubiegunowa jonizacja powietrza. Technologia jonizacji zapewnia czyste i bezpieczne powietrze w pomieszczeniach, nie wytwarzając ozonu ani innych szkodliwych produktów ubocznych. Produkty działające w technologii dwubiegunowej jonizacji igłowej (NPBI) posiadają certyfikaty UL i CE. Dzięki NPBI produkty oczyszczają powietrze, eliminując z niego cząstki stałe, zapachy i patogeny.

Więcej >
17.11.2020

Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zakończył w listopadzie 2020 r., przy pomocy dotacji celowej z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie”, które polegało na zakupie środków trwałych.

Więcej >