Z życia teatru

02.01.2020

Zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku

Przedstawiamy listę zadań inwestycyjnych realizowanych przez Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w tym:- Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej
- Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach
- Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej
- Modernizacja windy towarowo-osobowej
- Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach

Więcej >
06.11.2019

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Dialogu Technicznym związanym z planowanym postępowaniem o udzielenie Zamówienia publicznego na „Wykonanie i wdrożenie systemu” - w ramach Projektu p.n. „PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Więcej >