Program wsparcia osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Teatr Polski w Warszawie przyłączył się do Programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu osoba z niepełnosprawnościami i towarzyszący jej opiekun mogą skorzystać z oferty repertuarowej naszego Teatru kupując bilet w preferencyjnej cenie - tylko 1 zł. Program jest przeznaczony dla mieszkańców województwa mazowieckiego i obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

 

Zakup biletu w ramach Programu możliwy jest wyłącznie kasach biletowych Teatru: w kasie głównej przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 lub w kasie Sceny Kameralnej przy ul. Sewerynów.
Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez osobę z niepełnosprawnościami i jej opiekuna prawidłowo wypełnionego „Oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego” oraz okazanie w kasie teatru ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnościami. Gdy bilety w kasie Teatru kupuje opiekun, prosimy również o okazanie ważnej legitymacji osoby z niepełnosprawnościami, dla której dokonuje zakupu.

Bilet za złotówkę nie dotyczy premier, spektakli gościnnych, spektakli współprodukowanych, miejsc w loży prezydenckiej oraz spektaklu sylwestrowego.

Budynek Teatru Polskiego jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Ze względów architektonicznych liczba miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest ograniczona. Niekiedy zdarza się również, że ze względów scenograficznych miejsca dla widzów poruszających się na wózkach są specjalnie przygotowywane. Żeby zagwarantować Państwu dostępność miejsc, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze poinformowanie nas przy zakupie biletu, że istnieje potrzeba zarezerwowania miejsca dla widza na wózku. Na widowni Dużej Sceny miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostosowane są tylko na parterze.

Na Scenie Kameralnej, na Dużej Scenie (na parterze widowni) oraz w kasach biletowych teatru dostępne są pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. 

Zgłoszenia: kasa biletowa Teatru Polskiego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. 22 505 92 90, bilety@teatrpolski.waw.pl
Informacje: Biuro Obsługi Widzów, tel. 22 505 92 20, 22 505 92 21, rezerwacje@teatrpolski.waw.pl

Mając na uwadze komfort osób z niepełnosprawnością ruchową kasa biletowa znajdująca się przy Scenie Kameralnej, z wejściem od ulicy Sewerynów (dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) otwarta jest we wtorki w godz. 10.00-18.00 i soboty w godz. 12.00-18.00 oraz na godzinę przed spektaklami granymi na Scenie Kameralnej.

ZAŁĄCZNIKI:

- Regulamin programu w Teatrze Polskim (plik docx)

- Zasady programu - załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego (plik docx)

- Załącznik nr 1 - Wykaz instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (plik docx)

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania (plik docx)

Więcej informacji o założeniach oraz idei programu na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl

Inicjatorem programu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego

Baner