Kulturalna szkoła na Mazowszu. Bilet dla uczniów za złotówkę

Teatr Polski w Warszawie przyłączył się do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne oraz grupy zerówkowe przedszkolne mogą skorzystać z oferty repertuarowej naszego Teatru, za preferencyjną cenę biletu - tylko 1 zł. Oferta jest przeznaczona dla szkół z terenu województwa mazowieckiego i obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

Ideą programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego oraz grupy zerówkowe przedszkolne (dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego).

W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup wraz z ich opiekunami. 

Bilety za 1 zł nie podlegają zwrotowi.

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej (po wstępnej rezerwacji biletów i kontakcie z Kasą Biletową Teatru Polskiego), na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.
UWAGA:
Na formularzu zgłoszeniowym w rubryce "Rodzaj, zakres, oraz nazwa oferty" prosimy o wpisanie tytułu wybranego spektaklu.
Prosimy o nie dokonywanie płatności/przelewu za bilety przed złożeniem prawidłowo wypełnionego zgłoszenia w Kasie Biletowej Teatru.

Zgłoszenia: Kasa Biletowa Teatru Polskiego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 6, tel. 22 505 92 90, bilety@teatrpolski.waw.pl
Szczegółowe informacje: Biuro Obsługi Widzów, tel. 22 505 92 20, 22 505 92 21, rezerwacje@teatrpolski.waw.pl

ZAŁĄCZNIKI:
- Regulamin Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”
- Formularz zgłoszenia szkoły do programu

Inicjatorem programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego