Aktualność Mrożka. Debata poświęcona życiu i twórczości Sławomira Mrożka

28 stycznia 2017
godz. 12.00-15.00, Foyer Dużej Sceny

KARNAWAŁ Z MROŻKIEM:
Aktualność Mrożka. Debata poświęcona życiu i twórczości Sławomira Mrożka

W rozmowie udział wezmą:
Jan Englert, Jarosław Gajewski, Antoni Libera, Tadeusz Nyczek, Artur Tyszkiewicz

Prowadzenie: Janusz Majcherek

Z tym nie da się dyskutować: Sławomir Mrożek (1930 – 2013) ze swym „Tangiem”, „Emigrantami”, „Policją”, „Rzeźnią”, „Portretem”, „Pieszo” czy „Miłością na Krymie” z pewnością zajmuje poczesne miejsce w kanonie klasyków dramaturgii polskiej i światowej. Teatralne realizacje jego sztuk mają swoje wierne, rekrutujące się z kolejnych roczników widzów, audytorium – w Polsce i na świecie. Tymczasem tzw. młody i najmłodszy teatr nie znajduje dla siebie żadnej podniety w tekstach Mrożka. Skąd ten paradoks? Jakie przeszkody piętrzy przed twórcami teatralnymi Sławomir Mrożek? Czego żąda dla swoich utworów autor? Jaką dyscyplinę – intelektualną i teatralną – narzuca? Czy upływ lat spowodował przesunięcie poprzeczki zawieszonej przez dramaturga – wobec nas wszystkich – wyżej, niżej (stąd désintéressement reżyserów w sięganiu po łatwy łup) czy może niebotycznie wysoko?