CYKL: Szkoła Widzów

JESTEŚ WIDZEM? BĄDŹ TWÓRCĄ

Zajęcia edukacyjne Teatru Polskiego w Warszawie w sezonie 2019/2020:
- Harmider - dla dzieci w wieku 7-14 lat
- Akademia Dojrzałego Twórcy - dla seniorów
- Dyskusyjny Klub Teatralny
- Lekcja Teatru - dla nauczycieli

Szczegółowe informacje o zajęciach: , tel. 22 505 92 03
Bilety do kupienia w kasie Teatru: , tel. 22 505 92 90

# HARMIDER
Młodsza grupa - 7-10 lat / prowadząca: Anna Siek
Starsza grupa - 11-14 lat / prowadząca: Joanna Pietraszek

Zapraszamy do grup teatralnych Harmider. Jaka będzie tematyka warsztatów? Jeszcze tego nie wiemy. Wszystko zależy od uczestników i uczestniczek, ich historii, przeżyć, emocji i doświadczeń - od tego, co noszą w sobie, a o czym poprzez teatr zechcą opowiedzieć. Będziemy pracować metodami pedagogiki teatru, metodami aktywizującymi, wybranymi metodami z repertuaru pedagogiki zabawy i pedagogiki przeżyć. Użyjemy technik dramowych, technik i strategii animacyjnych, elementów zajęć z emisji głosu i techniki mowy, z analizy i interpretacji tekstów, gier i zabaw teatralnych oraz parateatralnych, ćwiczeń improwizacyjnych, a także elementów teatru fizycznego oraz teatru ruchu.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godz. 17:30-19:00.
Terminy:

październik: 21, 28
listopad: 4, 18, 25
grudzień: 2, 9, 16
styczeń: 13, 20, 27

Cena: 110 zł/ 11 zajęć

Wejście przez Scenę Kameralną od ul. Sewerynów.
W warsztatach dzieci uczestniczą samodzielnie – prosimy o nabywanie biletów wyłącznie dla dzieci.
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Karnety do kupienia w kasie Teatru. Karnet nie podlega zwrotowi.

# AKADEMIA DOJRZAŁEGO TWÓRCY

Tworzyć można przez całe życie, tworzyć można w samotności, ale najpiękniej dzielić się tym, co w nas najwrażliwsze. Potrzebna jest do tego bezpieczna przestrzeń i duża doza uważności. Zapraszamy na kreatywne zajęcia do Akademii Dojrzałego Twórcy. Będziemy na nich rozmawiać o literaturze, pisać wiersze, opowiadania i dramaty, a jeśli taka będzie wola uczestniczek i uczestników – otworzymy się też na inne dziedziny sztuki – malarstwo, muzykę, teatr. Będzie sporo wzruszeń, kilka zaskoczeń i mnóstwo pasji. Zapraszamy.
Sylwia Głuszak, Joanna Mueller-Liczner

Warsztaty odbywają się w poniedziałki w godz. 12:00-14:00
Terminy:
2, 9, 16, 23, 30 marca
6, 20, 27 kwietnia
4, 11, 18, 25 maja

Cena: 55 zł / 11 zajęć
Wejście boczne, służbowe od Pasażu Arnolda Szyfmana
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Karnety do kupienia w kasie Teatru. Karnet nie podlega zwrotowi.

# DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY

DKT to nasza propozycja dla wszystkich miłośników teatru, którzy chcieliby dzielić się swoimi wrażeniami po spektaklach oraz pogłębiać wiedzę na temat teatralnego rzemiosła.
Przywileje klubowicza:

• uczestnictwo w moderowanych spotkaniach (według harmonogramu)
• stała cena biletu na wszystkie spektakle produkowane przez Teatr Polski - 35 zł (cena obowiązuje dla klubowicza oraz osoby towarzyszącej, każdy klubowicz ma zapewnioną rezerwację na wskazane terminy, pozostałe bilety możliwe do kupienia w miarę dostępnych miejsc; studenci zachowują prawo do biletów studenckich)
• uczestnictwo w próbach generalnych
• darmowe egzemplarze programów teatralnych

Harmonogram spotkań (semestr zimowy):
4 listopada, godz. 18:30 dyskusja o "Szkoda, że jest nierządnicą", spektakl: 29 lub 30 października o godz. 19:00
2 grudnia, godz. 18:30, dyskusja o "Niezatańczonym tangu", spektakl: 26 listopada o godz. 19:30
16 grudnia , godz. 18.30, dyskusja o "Dziadach", spektakl: 10 lub 11 grudnia o godz. 19:00
3 lutego, godz. 18:30, dyskusja o "Onych", spektakl: 30 lub 31 stycznia

Opiekun merytoryczny: dr Michał Mizera (Artes Liberales, UW)

Wejście przez Scenę Kameralną od ul. Sewerynów.
Karta klubowicza w cenie 20 zł/semestr do kupienia w Kasie Głównej Teatru: ul. Krakowskie Przedmieście 6.

# LEKCJA TEATRU
warsztaty teatralne dla nauczycieli i nauczycielek

Wielowątkowy kurs teatralny dotykający wszystkich aspektów obecności teatru w szkole – od rozmowy z uczniami i uczennicami o obejrzanym spektaklu, przez analizę i naukę recytacji poezji, aż po przygotowanie przedstawienia na potrzeby apelu okolicznościowego. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych instruktorów i instruktorki teatru i dramy, pedagoga teatru i osoby z zespołu Teatru Polskiego w Warszawie będą odbywały się od października do lutego w wybrane weekendy – zakończą się obroną własnego projektu przygotowanego pod okiem instruktorów i instruktorek.

Konsultacja programowa projektu: Natalia Fijewska-Zdanowska/Fundacja Artystyczna MŁYN
Koszt całego kursu to jedyne 200 zł – płatność po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o przygotowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat swojej motywacji do udziału w warsztatach. Teksty wraz z numerem telefonu i CV prosimy przesyłać na adres e-mail: edukacja@teatrpolski.waw.pl do 21 września 2019
Dopuszczamy możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji po wcześniejszym zebraniu grupy.

Prosimy o dołączenie klauzuli:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym zostaną powiadomione o tym drogą mailową do 22 września.

Regulamin warsztatów (plik pdf)

PAŹDZIERNIK
WEEKEND 1

Zajęcia wprowadzające
Prowadzenie: Paulina Chodnicka - koordynatorka kursu /Teatr Polski w Warszawie
Zrozumieć poezję
Celem zajęć jest pokazanie warsztatowych metod interpretacji poezji, pracy z uczniem nad recytacją wiersza, a także wyborem repertuaru na konkursy recytatorskie.
prowadzenie: Ewa Makomaska
4.10 PIĄTEK/17-20
5.10 SOBOTA/ 14:30-17:30

WEEKEND 2
Warsztaty teatralne jako podstawa działania twórczego koła teatralnego
Celem bloku jest skompletowanie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych, przydatnych do wstępnej pracy z grupą, z którą planujemy realizację spektaklu.
Prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna MŁYN
18.10 PIĄTEK/ 17-20
19.10 SOBOTA/ 10-16

LISTOPAD
WEEKEND 3

Drama w szkole – dramatycznie potrzebna
Celem bloku jest przybliżenie uczestnikom metod Dramy, które mogą być pomocne w każdej pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawcy.
prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta/ Fundacja DramaWay
8.11 PIĄTEK/ 17-20
9.11 SOBOTA/ 10-13

WEEKEND 4
Teatr społecznie zaangażowany
Celem bloku jest zapoznanie uczestnika z metodami pracy Teatru Forum i TIE (Theatre in Education)
prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska/ Fundacja DramaWay
15.11 SOBOTA/ 17-20
16.11 NIEDZIELA/10-13

WEEKEND 5
Zrozumieć spektakl teatralny
Celem bloku jest przybliżenie metod analizy i rozumienia spektaklu teatralnego poprzez warsztaty i ćwiczenia teatralne z nurtu Pedagogiki Teatru.
W trakcie zajęć uczestnicy obejrzą spektakl „Dziady” w reżyserii Janusza Wiśniewskiego na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie). Bilety w cenie 35 zł.
prowadzenie: Sebastian Świąder/ Stowarzyszenie Pedagogów Teatru
23.11 SOBOTA/ 12-18

STYCZEŃ
WEEKEND 6
Realizacja spektaklu teatralnego w szkole: od pomysłu do premiery – praca nad spektaklem autorskim, komponowanie programu, planowanie występu
Celem bloku jest pokazanie metod i sposobów na realizację niepowtarzalnych spektakli, etiud oraz apeli okolicznościowych, opartych na twórczej pracy grupy.
Prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna Młyn
10.01 SOBOTA/ 17-20
11.11 NIEDZIELA/ 10-13

WEEKEND 7
Inspiracje - jak rozmawiać o spektaklu?
Celem spotkania jest podzielenie się teatralną pasją i wskazanie jej użyteczności w rozbudzaniu ciekawości uczniów otaczających ich światem. Rozmowa na temat wystawianego tekstu dramatycznego, jego zagadek i potencjału teatralnego, wspólne poszukiwania tematów mogących zainteresować współczesną młodzież. Seminarium do spektaklu “Dziady” w reż. J. Wiśniewskiego.
prowadzenie: Michał Mizera / Artes Liberales
17.01 PIĄTEK/ 17-20

WEEKEND 8
Warsztat krytyka - jak napisać recenzję teatralną?
Celem zajęć jest wskazanie praktycznych wskazówek pomocnych w napisaniu recenzji z każdego spektaklu i napisanie własnej recenzji z dowolnego obejrzanego ostatnio przedstawienia.
25.01 SOBOTA/ 10-14

LUTY
WEEKEND 9

ABC reżysera: światło w teatrze
Zajęcia dotyczące pracy z oświetleniem teatralnym. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie są sposoby oświetlania sceny, zdobędą podstawową wiedzę na temat aparatury i poznają sposoby na uzyskanie pożądanego efektu wizualnego przy pomocy światła.
8.02 SOBOTA/ 10-16

Wokół własnego projektu teatralnego - konsultacje z opiekunami prac projektowych - termin spotkania ustalany indywidualnie

WEEKEND 10
Obrona prac projektowych
28.02 PIĄTEK/ 17-20
29.02 SOBOTA/ 10-14

REPORTAŻ FILMOWY Z PIERWSZEJ EDYCJI PROJEKTU "SZKOŁA WIDZÓW":