Obchody rocznicy Okrągłego Stołu

25.03.2019, Scena Kameralna

Zapraszamy Państwa do rozmowy o przełomie roku 1988/89 w jego 30. rocznicę.
W dyskusji, do której asumpt dają najnowsze publikacje KARTY (3 tom Dzienników Wiktora Woroszylskiego i „Karta” 98 z diariuszami Kazimierza Dziewanowskiego i Wiktora Woroszylskiego), wezmą udział: Zbigniew Bujak (ówczesny członek władz „Solidarności”) i Stanisław Ciosek (wówczas członek Biura Politycznego KC PZPR) – uczestnicy obrad Okrągłego Stołu oraz rozmów w Magdalence; oraz Czesław Bielecki (do 1989 roku podziemny publicysta i wydawca).

Zadamy pytania o istotę tamtego doświadczenia, jakość motywacji i postaw obu stron, wartość i dalekosiężność zawartego kontraktu. Zderzymy realność przełomu (zapisaną w ogłoszonych dziennikach) z późniejszą jego mitologizacją.

Scena Kameralna Teatru Polskiego w Warszawie.