DEBATA OXFORDZKA: Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadzi do zmierzchu autokracji na świecie

  10.06.2022, Scena Kameralna

British Alumni Society zaprasza na Debatę z cyklu ZDERZENIA

Teza debaty: "Inwazja Rosji na Ukrainę doprowadzi do zmierzchu autokracji na świecie"
Za tezą: Krzysztof Król, Switłana Oleszko, Bohdan Szklarski
Przeciw tezie: Małgorzata Bonikowska, Michał Broniatowski, Ryszard Schnepf

Prowadzenie: Grzegorz Nawrocki

Wstęp wolny.

Debata, jako instrument wypracowywania poglądów, pełni niezwykle istotną funkcję społeczną. Pozwala w cywilizowany sposób zderzyć się skonfliktowanym opiniom, umożliwia słuchaczom/ widzom zapoznanie się z argumentami każdej strony, polemikę z wątkami, które budzą wątpliwości. W założeniu ma być też sposobem na wypracowanie konsensusu przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw społecznych.

Debata w stylu oksfordzkim, praktykowana na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge od ponad 200 lat ma swoją specyficzną formułę. Jej przedmiotem jest zawsze teza, sformułowanie wyrażające jakiś pogląd (np. Prawda zawsze zwycięży zło). Do debaty przystępują dwa zespoły: propozycja, której zadaniem jest bronić tej tezy oraz opozycja, która ma za zadanie atakować tezę. Całość debaty prowadzi marszałek. Ważnym elementem debaty w stylu oksfordzkim jest jej dramaturgia, oparta o kilka podstawowych zasad. Uczestnicy mają limit czasu na wystąpienie, dopuszczane są wtrącenia i pytania w czasie wystąpień, każdy mówca ma swoją specyficzną rolę, publiczność wyraża swoje uznanie dla argumentacji zespołu poprzez głosowanie. Układ sali przypomina Izbę Gmin brytyjskiego parlamentu, w którym ławy rządowe (propozycja) znajdują się po prawej stronie marszałka, a ławy opozycji po lewej. Te charakterystyczne dla debaty rytuały oraz retoryczne przygotowanie uczestników przydają debatom w stylu oksfordzkim walorów teatralności.

Debaty ZDERZENIA w Teatrze Polskim w Warszawie prowadzi Grzegorz Nawrocki (British Alumni Society).