Apel do społeczeństwa – głos protestu mniejszości

26.09.2023, Scena Kameralna

Spotkania w cyklu „Metoda KOR-u – od źródła na Mazowszu do wolności społeczeństw” mają posłużyć do zestawienia wyzwoleńczej drogi społeczeństwa polskiego w latach 1976–90 ze współczesnymi perspektywami społeczeństw rosyjskiego i białoruskiego. Droga KOR-u – rozpoczęta Apelem do społeczeństwa, idąca przez aktywizację ruchów społecznych, spuentowana zwycięstwem wyrosłej zeń elity opozycji demokratycznej – może stać się wskazaniem ku wolności przyszłej Rosji i Białorusi.

47 lat temu, na terenie Mazowsza, bunt robotników przesądził o ustanowieniu jawnej antysystemowej opozycji – odtąd rozrastała się na cały kraj. Niewielka zdeterminowana grupa stanęła, w imieniu obezwładnionego społeczeństwa, przeciw regułom Peerelu. W państwach poddanych obecnie tyranii, wyrosłej z ówczesnego totalitaryzmu, trudniej wskrzeszać wyzwoleńcze ruchy społeczne, lecz reprezentatywna elita opozycyjna może definiować swą drogę w diasporze.

Podczas pierwszego spotkania cyklu na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego, 26 września br., wystąpią realizatorzy Apelu do społeczeństwa z września 1976, a szanse współczesnych Apeli wobec Rosji i Białorusi przedstawią Władimir PonomariowAleksander Milinkiewicz.

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Plakat