Jarosław Gajewski

JarosławGajewski

fot. Krzysztof Bieliński

Jarosław Gajewski jest absolwentem Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza. Pracował w zespołach artystycznych warszawskich teatrów – Polskiego (1984 – 1987), gdzie miał miejsce jego debiut zawodowy, Dramatycznego (1987 – 2003) i Narodowego (2003 - 2010).

Jest wykładowcą Akademii Teatralnej (1988 – asystent, 1995 – adiunkt, 2003 – profesor nadzwyczajny, 2012 – profesor zwyczajny) oraz jej wieloletnim prorektorem (1993 – 1999 i 2002 – 2008). Od chwili otwarcia w roku 1999 do roku 2008 kierował Teatrem Collegium Nobilium – zespołem scen Akademii Teatralnej. Należy do ścisłego grona twórców Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych w Warszawie i realizatorów jego pierwszych czterech edycji (2002, 2003, 2005, 2007).

W roku 1990 był stypendystą British Council.

Jest m.in. trzykrotnym laureatem Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu (1990, 1998, 2005), laureatem festiwali teatrów jednego aktora w Toruniu (1986, 1989) i Wrocławiu (1986, 1989), laureatem Nagrody British Council na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (1997), Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne (2001).
Otrzymał odznakę honorową dla Zasłużonego Działacza Kultury (1996), Złoty Krzyż Zasługi (2002) oraz Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2011).

W 2013 r. otrzymał Nagrodę Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego w kategorii Najlepszy aktor za film "Nocna Wizyta" w reżyserii Piotra Chrzana.

Od 1 września do 31 grudnia 2010 r. pełnił obowiązki Dyrektora Teatru Polskiego. 

Od stycznia 2011 do kwietnia 2016 r. był Zastępcą Dyrektora Naczelnego - Dyrektorem Artystycznym.