Janusz Majcherek

Janusz Majcherek

/fot. Tomiła Deskur/

Janusz Majcherek (1959) jest krytykiem, eseistą, redaktorem, nauczycielem akademickim i dramaturgiem. W 1982 r. ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W latach 1982 – 2010 wchodził w skład zespołu redakcyjnego miesięcznika „Teatr”, z czego w latach 1996 – 2006 sprawował funkcję redaktora naczelnego. Od 1986 r. jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej/ Akademii Teatralnej w Warszawie (2002 – 2008: prodziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze). W latach 2010 – 2012 Janusz Majcherek był koordynatorem programu artystycznego i kierownikiem literackim Teatru Studio. Od 2012 r. – dramaturg Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie, a od 2017 – Zastępca Dyrektora Naczelnego – Dyrektor Artystyczny Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie.

Publikował m.in. w „Teatrze”, „Dialogu”, „Twórczości”, „Res Publice”, „Scenie”, „Zeszytach Literackich”, „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”; jest stałym felietonistą portalu „teatralny.pl”. Wydał książki: „Niedoskładanka. Teksty o teatrze” i „Kryptonim >Dziady<. Teatr Narodowy w sezonie 1967/1968” (współautor: Tomasz Mościcki). Członek PEN-Clubu i ZAiKS.