Inwestycje

Inwestycje oraz działania statutowe Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Logo 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNE:

2023 - Pokaz spektaklu „Szekspir Forever!” w wykonaniu Andrzeja Seweryna w ramach obchodów 700-lecia Wilna
Kwota dofinansowania: 28 049, 33 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2023 - Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego
Kwota dofinansowania: 67 496, 41 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2023 - Produkcja cyklu polsko-ukraińskich spotkań
Kwota dofinansowania: 219 282, 98 zł.

2022 - Premiera spektaklu "Dekalog" w reż. Svitlany Oleshko w Teatrze Polskim w Warszawie
Kwota dofinansowania: 35 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2022 - Rezydencja białoruskiego zespołu Kupalaucy w Teatrze Polskim w Warszawie
Kwota dofinansowania: 120 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2021 - Realizacja trzech Salonów Poezji w ramach upamiętnienia Roku Cypriana Kamila Norwida
Kwota dofinansowania: 15 000 zł.

2019 - Premiera spektaklu "Dziady" Adama Mickiewicza w reżyserii Janusza Wiśniewskiego
Kwota dofinansowania: 50 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2019 - Premiera spektaklu "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w reżyserii Petera Steina
Kwota dofinansowania: 250 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2017 - Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango".
Kwota dofinansowania: 30 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2017 - Premiera spektaklu "Mąż i żona" Aleksandra Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu.
Kwota dofinansowania: 50 000 zł.
Więcej informacji w: OPISIE SPEKTAKLU.

- ZADANIA INWESTYCYJNE:

2024 - Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie - zadanie zostało zrealizowane w maju 2024 r. 
Kwota dofinansowania: 700.000,00 zł 
Więcej informacji w: AKTUALNOŚCIACH.

2023 - Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2023 r.
Kwota dofinansowania UMWM: 126.900,00 zł
Więcej informacji w: AKTUALNOŚCIACH.

2022 - "Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny" - zadanie zostało zrealizowane w listopadzie 2022 r.
Kwota dofinansowania: 91.923,00 zł
Więcej informacji w: AKTUALNOŚCIACH.

2021 - Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Łączny koszt realizacji Zadania: 640.398,11 zł, w tym środki własne Teatru: 132.658,27 zł
Kwota dofinansowania przekazana w 2019 r. – 12.000,- zł i w 2021 r. – 495.739,84 zł, na podstawie Umowy nr 133/UMWM/06/2019/NW-I-I/D z dn. 28.06.2019 r. z późniejszymi zmianami, zawartej z Departamentem Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Więcej informacji w: AKTUALNOŚCIACH.

2021 - Zakup systemu oczyszczania powietrza z czynników chorobotwórczych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Kwota dofinansowania: 120.000,00 zł
Inwestycję dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Więcej informacji w: AKTUALNOŚCIACH.

2020 - Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie
Kwota dofinansowania: 79.978,36 zł
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2019 - Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie
Kwota dofinansowania w 2019 r.: 12 000,00 zł
Kwota dofinansowania w 2020 r.: 415 739,84 zł
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2019 - Instalacja systemu gaszenia gazem w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 184 377,00 zł. Kwota dofinansowania: 149 900,00 zł.

2019 - Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskim w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 157 495,00 zł
Kwota dofinansowania: 128 400,00 zł

2019 - Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 17 220,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 000,00 zł

2019 - Zakup zapasowej klimatyzacji w serwerowniach Teatru Polskiego w Warszawie
Wartość inwestycji brutto: 69 495,00 zł
Kwota dofinansowania: 56 500,00 zł

2019 - Projekt "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM „II Wzrost e-potencjału Mazowsza”. Działania w ramach osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „2.1 E-usługi” Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 „2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Kwota dofinansowania w 2019 r.: 71 100,00 zł
Kwota dofinansowania w 2020 r.: 296 417,50 zł
Kwota dofinansowania w 2021 r.: 702 613,25 zł
Więcej informacji o projekcie na podstronie: PROJEKT UE.

2018 - Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie. 
Kwota dofinansowania: 175 000 zł.
Zadanie dofinansowano również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2018 - Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów.
Kwota dofinansowania: 142 000 zł.

2018 - Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej.
Kwota dofinansowania: 68 063 zł.

2016-2018 - Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Kwota dofinansowania: 843 678,02 zł.

2017 - Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie.
Kwota dofinansowania: 47 000 zł.
Zadanie dofinansowano również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- INNE ZADANIA:

2021 - Wymiana zbiornika stabilizującego ciśnienie ciepłej wody użytkowej
Kwota dofinansowania: 25 290, 68 zł.