Inwestycje

Inwestycje Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zrealizowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ARTYSTYCZNE:

2017 - Prapremiera monodramu Grażyny Barszczewskiej "Niezatańczone tango".
Kwota dofinansowania: 30 000 zł.
Więcej informacji o przedsięwzięciu w: OPISIE SPEKTAKLU.

2017 - Premiera spektaklu "Mąż i żona" Aleksandra Fredry z programem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu.
Kwota dofinansowania: 50 000 zł.
Więcej informacji w: OPISIE SPEKTAKLU oraz OPISIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO.

- ZADANIA INWESTYCYJNE:

2018 - Zakup wyposażenia pracowni Teatru Polskiego w Warszawie. 
Kwota dofinansowania: 175 000 zł.
Zadanie dofinansowano również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2018 - Zakup i wdrożenie systemu wirtualizacji serwerów.  .
Kwota dofinansowania: 142 000 zł.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2018 - Remont kamiennej elewacji budynku Sceny Kameralnej
Kwota dofinansowania: 68 063 zł.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2016-2018 - Przebudowa sieci infrastruktury obiektów Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Kwota dofinansowania: 843 678,02 zł.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

2017 - Bezpieczna e-sieć w Teatrze Polskim w Warszawie.
Kwota dofinansowania: 47 000 zł.
Zadanie dofinansowano również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Więcej informacji o zadaniu w: AKTUALNOŚCIACH.

20 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego - ZWIASTUN VIDEO