Oferty pracy

Specjalista ds. kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwum Teatru

Zobacz ofertę Aplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwum Teatru

 

Opis stanowiska:

 1. Kontrola i archiwizacja dokumentacji Teatru, prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przepisami prawa, sprawdzanie kompletności przyjmowanej dokumentacji z komórek organizacyjnych Teatru, nadzór nad wydawaną dokumentacją zgromadzoną w archiwum;
 2. Brakowanie dokumentacji archiwalnych;
 3. Wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów zgodnie z zamówieniami pracowników Teatru;
 4. Porządkowanie materiałów i przygotowywanie do przekazania do archiwum państwowego;
 5. Aktualizowanie instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej;
 6. Tworzenie JRWA;
 7. Szkolenie pracowników Teatru z zakresu instrukcji archiwalnej i kancelaryjnej;
 8. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych;
 9. Tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, SOP, korespondencji oraz innych dokumentów związanych z bieżącą pracą archiwum;
 10. Wykonywanie czynności techniczno-porządkowych w magazynach dokumentacji niearchiwalnej;
 11. Prowadzenie komputerowej bazy danych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe - studia lub szkolenia w zakresie archiwistyki albo kurs archiwalny I stopnia;
 2. Udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu archiwum zakładowego;
 3. Znajomość przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 4. Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 5. Znajomość Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
 6. Znajomość pakietu Office;
 7. Zdolności organizacyjne, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, fachowość, samodzielność;
 8. Odpowiedzialność, spostrzegawczość, zdecydowanie, asertywność.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze pół etatu;
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w ciekawym miejscu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
 • Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS.

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2.

W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwisko Załącz CV
Email List motywacyjny
Telefon
Uwagi