Oferty pracy

Specjalista ds. finansowo-księgowych

Zobacz ofertę Aplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. finansowo-księgowych

 

Obowiązki:

 1. Kwalifikacja dokumentów księgowych pod kątem źródła finansowania
 2. Analiza i uzgadnianie zapisów na kontach księgowych
 3. Uzgadnianie rozliczeń zakupów do przedstawień oraz kontrola środków inscenizacji i wyposażenia
 4. Rozliczanie spisów z natury z inwentaryzacji
 5. Rozliczanie kosztów międzyokresowych i zaliczek
 6. Rozliczanie dofinansowanych zadań pod względem finansowo-księgowym oraz przygotowywanie dowodów księgowych dokumentujących wykorzystanie środków, przygotowywanie projektów korespondencji i monitorowanie powierzonych projektów
 7. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami
 8. Przygotowywanie raportów kosztowych pod prowadzone projekty
 9. Udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych, współpraca z audytorami
 10. Ścisła współpraca z wydziałem księgowości i innymi komórkami teatru

Wymagania:

 1. Znajomość obsługi komputera
 2. Bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
 3. Doświadczenie – staż pracy minimum 2 lata na podobnym stanowisku
 4. Wykształcenie – średnie o profilu finanse i księgowość
 5. Niekaralność
 6. Samodzielność w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
 7. Umiejętności analityczne
 8. Odpowiedzialność i inicjatywa własna

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego
 2. Mile widziana znajomość finansów publicznych oraz specyfika prowadzenia działalności kulturalnej.
 3. Doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu
 4. Znajomość systemu księgowego ERP XL

Oferujemy:

 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia w ciekawym miejscu – umowa o pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze
 • Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS

CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 12 listopada 2023 r. poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2.
W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, w tym także zaświadczenia potwierdzające
ukończenie kursów/szkoleń.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2, 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl, 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oferty, nie zawierające powyższej klauzuli, nie będą rozpatrywane.

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwisko Załącz CV
Email List motywacyjny
Telefon
Uwagi