Oferty pracy

Specjalista ds. programowo-literackich w zakresie tworzenia i obsługi internetowej platformy edukacyjnej

Zobacz ofertęAplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalisty ds. programowo-literackich
w zakresie tworzenia i obsługi internetowej platformy edukacyjnej

OBOWIĄZKI
• udział w pracach zespołu tworzącego platformę e-dukacyjną Teatru Polskiego
• obsługa platformy e-dukacyjnej Teatru Polskiego
• kontakty z użytkownikami platformy e-dukacyjnej (dzieci, młodzież, nauczyciele)
• wsparcie działań edukacyjnych prowadzonych przez Teatr Polski
• redagowanie tekstów umieszczanych na platformie e-dukacyjnej Teatru Polskiego
• uczestnictwo w pracach działu programowo-literackiego związanych z merytoryczną działalnością Teatru

WYMAGANIA
• wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane z zakresu wiedzy o teatrze)
• umiejętność pisania i redagowania tekstów (również marketingowych)
• zainteresowanie tematyką i trendami obowiązującymi w edukacji on-line oraz edukacji kulturalnej
• doświadczenie w realizacji projektów internetowych (praca przy tworzeniu stron, portali, znajomość narzędzi internetowych)
• mile widziana znajomość HTML i CMS

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ
• Znajomość języków obcych
• Doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu

Zatrudnienie na zastępstwo na minimum 1 rok z możliwością przedłużenia umowy.

Dokumenty: CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2. W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi

Garderobiana/garderobiany

Zobacz ofertęAplikuj

W związku z realizacją premiery sztuki „Borys Godunow” Teatr Polski poszukuje osób do pracy na umowę – zlecenie jako Garderobiana/garderobiany

Obowiązki:
1. Dbałość o kostiumy teatralne, utrzymywanie porządku i czystości kostiumów i rekwizytów osobistych.
2. Prowadzenie magazynu podręcznego kostiumów teatralnych, środków czystości i materiałów higienicznych.
3. Osobisty udział w obsłudze aktorów i przygotowywaniach do prób i przedstawień.
4. Ścisła współpraca z pralnią oraz magazynem kostiumów.
5. Zgłaszanie ubytków, braków oraz zniszczeń kostiumów.
6. Przygotowywanie na bieżąco garderoby poszczególnych aktorów.
7. Czynny udział w przeglądach kostiumowych.

Wymagania:
Wykształcenie – średnie

Dodatkowymi atutami będą:
1. Podstawowa znajomość technik teatralnych.
2. Umiejętności manualne.
3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
4. Znajomość języka angielskiego

Teatr oferuje pracę na podstawie umowy – zlecenia (01.05.2019 – 31.05.2019 ) z możliwością podpisania umowy na pełen etat.

Dokumenty: CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2.
W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi

Specjalista ds. księgowości i finansów

Zobacz ofertęAplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jedna z największych instytucji kultury w Polsce posiadająca ponad stuletnią historię poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalisty ds. księgowości i finansów

Umowa na zastępstwo do 12.2020 r.

OBOWIĄZKI:

1. Dekretowanie i księgowanie dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (VAT, CIT)
2. Prowadzenie rejestrów VAT dotyczących zakupu, sprzedaży odwrotnego obciążenia, WNT, WDT, eksportu, importu usług i towarów oraz rejestrów pochodnych (związanych z fakturami wewnętrznymi) zgodnie z Ustawą o VAT
3. Wystawianie faktur (w tym również wewnętrznych) zgodnie z wymogami ustawy o VAT
4. Dekretacja, księgowanie oraz co miesięczne uzgodnienie list płac wraz z narzutami
5. Analiza, uzgadnianie i kontrola rozrachunków, kont bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych
6. Bieżąca kontrola spływu należności, podejmowanie działań windykacyjnych, wystawianie not odsetkowych
7. Analiza, uzgadnianie i kontrola kont bilansowych, wynikowych oraz pozabilansowych
8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (F01, DG1)
9. Odpowiedzialność za terminowe zamknięcia cykliczne w zakresie podatkowym i rachunkowym
10. Uczestnictwo w przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz współpraca z audytorami
11. Sporządzanie raportów i analiz finansowych na potrzeby Dyrekcji

WYMAGANIA:

1. Doświadczenie – staż pracy minimum 3 lata na podobnym stanowisku
2. Wykształcenie – średnie o profilu finanse i księgowość
3. Uprawnienia samodzielnego księgowego
4. Praktycznej znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych, podatków (a w szczególności VAT i CIT) oraz organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej.
5. Dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel
6. Znajomość obsługi komputera
7. Niekaralność
8. Samodzielność w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów
9. Odpowiedzialność i inicjatywa własna

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

1. Znajomość języka angielskiego
2. Doświadczenie w pracy w instytucji o podobnym profilu
3. Znajomość systemu księgowego ERP XL
4. Praktyczna znajomość rozliczania VAT prewspółczynnikiem oraz proporcją
5. Znajomość zagadnień z zakresu: podatku u źródła, PCC, cła i akcyzy

OFERUJEMY:
1. Atrakcyjne warunki zatrudnienia w ciekawym miejscu – umowa o pracę od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin
2. Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
3. Odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze
4. Korzystanie ze świadczeń w ramach ZFŚS

Dokumenty: CV oraz list motywacyjny należy przesłać w terminie do dnia 14 kwietnia 2019 r. poprzez formularz aplikacyjny znajdujący się przy ofercie pracy lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Karasia 2. W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.
Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi