Oferty pracy

Montażyści dekoracji teatralnych

Zobacz ofertęAplikuj

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowiska: Montażyści dekoracji teatralnych.

OBOWIĄZKI:
- Transport i składowanie dekoracji
- Montaż i demontaż dekoracji podczas prób i przedstawień
- Konserwacja i naprawa uszkodzonych elementów dekoracji

WYMAGANIA:
- Wykształcenie podstawowe
- Znajomość podstawowa technik teatralnych
- Sprawność fizyczna (praca na wysokości) i umiejętności manualne
- Dyspozycyjność – praca w różnych godzinach

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
- Znajomość urządzeń dźwigowych pod kątem mechanicznym
- Wykształcenie zawodowe mechaniczne

Teatr oferuje atrakcyjne warunki pracy i płacy.

Dokumenty: CV oraz list motywacyjny, należy przesyłać w terminie do 16 sierpnia 2019 r. poprzez formularz aplikacyjny zamieszczony na stronie internetowej Teatru lub złożyć na portierni Teatru przy ul. Kazimierza Karasia 2.
W ofercie koniecznie należy wskazać stanowisko którego dotyczy aplikacja.

Teatr zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Teatr Polski w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Karasia 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.)”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@teatrpolski.waw.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Oferty, nie zawierające powyższej klauzuli, nie będą rozpatrywane.

Formularz aplikacyjny

Imię i nazwiskoZałącz CV
EmailList motywacyjny
Telefon
Uwagi