Krzysztof Kumor

Krzysztof Kumor

Jako absolwent krakowskiej PWST zadebiutował w 1964 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Związany był później z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku (1964-65) oraz warszawskimi teatrami - Polskim (1965-68) Ludowym (1968-70), Ziemi Mazowieckiej (1971-78) i Popularnym (1978-83).

W zespole Teatru Polskiego od 1981 roku. W latach 2006-2010 był prezesem ZASP-u. W 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz środowiska artystycznego.

Ma w swoim dorobku również wiele ról w Teatrze Telewizji oraz Teatrze Polskiego Radia (w sumie ponad 40 ról w sztukach reżyserowanych m.in. przez Zygmunta Hübnera, Kazimierza Dejmka, Jana Bratkowskiego, Barbarę Borys-Damięcką, Ludwika René).


Aktualne role: