Krystian Modzelewski

KrystianModzelewski

Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.


Aktualne role: