Ewa Makomaska

EwaMakomaska

/fot. Michał Pasich/

Absolwentka PWSFTv i T. w Łodzi, od 1994r. nieprzerwanie aktorka Teatru Polskiego w Warszawie. W czasie studiów debiutowała w Teatrze im. Jaracza w Łodzi rolą Duni Raskolnikow w „Zbrodni i karze” w reż. L. Wosiewicza. Za rolę Pani w „Pokojówkach” J.Geneta nagrodzona na XII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Otrzymała też Nagrodę Dziennikarzy dla najlepszej aktorki Festiwalu. Angaż w Teatrze Polskim zaowocował ciekawymi rolami: Docdaisy w "Karierze Artura Ui" reż. M. Prus, Katarzyna w "Straconych zachodach miłości" reż. M. Prus, Karolka w "Don Juanie" reż. J. Kilian, Justysia w "Mężu i żonie" reż. A. Łapicki.
Za rolę Madame Sztok w sztuce A. Fredry „Z Przemyśla do Przeszowy” w reż. A. Łapickiego otrzymała Nagrodę im. Arnolda Szyfmana.
Aktywność w Scenie Inicjatyw Aktorskich działającej w Teatrze Polskim w Warszawie przyniosła takie role jak: Anni Otto w „Grach pałacowych” reż. J Kulczyński, Wilhelmina w „Mistrzu Piotrze Pathelinie” reż J. Kulczyński, Zofia Lass w „Cyjanku o piątej” reż. D. Ignatjew, Anna w „Gwiazdach na porannym niebie" reż A. Pieczyński. Warto też wspomnieć o tak znaczących rolach jak: Goplana w "Balladynie" reż. J. Kilian, Dusza w "Nocy"reż. A. Bartnikowski, czy Podstolina w "Zemście" reż. J. Kilian.

Jednocześnie zagrała Oliwkę u Jacka Bromskiego w filmie i serialu TV "U Pana Boga w ogródku". Znana również z ról w serialach TV: "Siostry", "Czas honoru", "Prawo Agaty", "Wojenne dziewczyny".

Szczególną pozycją w jej repertuarze była tytułowa rola w „Zielonej Gęsi” w reż. J. Kiliana. Przez siedem lat grając w tym spektaklu uczyła się rzemiosła estradowo-kabaretowego od najlepszych: Ireny Kwiatkowskiej, Bogdana Baera, Krzysztofa Kołbasiuka. Muzykę do wszystkich piosenek w tym spektaklu skomponował Grzegorz Turnau.

Współpraca z takimi kompozytorami jak Grzegorz Turnau, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Krzesimir Dębski, Abel Korzeniowski w ramach projektów muzycznych realizowanych przez Teatr Polski zaowocowała współpracą ze Zbigniewem Rymarzem znakomitym kompozytorem i akompaniatorem i nieformalną grupą BAGATELA 15. Spektakle realizowane w tej grupie były z powodzeniem grane w Muzeum Literatury, w Teatrze Polskim w Warszawie, W Poznaniu w Scenie na Piętrze, w Toruniu w Teatrze Muzycznym a także w Ognisku Polskim w Londynie i we Lwowie. W Teatrze Polskim śpiewała też wiersze Czesława Miłosza do muzyki Romana Kołakowskiego w spektaklu"Album snów".

Osobną dziedziną , którą zajmuje się Ewa Makomaska jest dydaktyka. Współpracowała z Wydziałem Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie, prowadzi też warsztaty teatralne w Teatrze Polskim w Warszawie, w ramach różnych projektów edukacyjnych, a przez 5 lat prowadziła zajęcia teatralne dla dorosłych w Domu Kultury Świt. Tam powstały autorskie spektakle: „Oni bez masek nie grywają nigdy”, „Że też kochanków nie znuży gadanie” w oparciu o sztuki Moliera, "Romanca o księżycu" F. G. Lorka i „Bal w operze” J. Tuwim, nagrodzony na festiwalu Garderoba Białołęki oraz "Kabaret nieaktualny"złożony z tekstów: Stefanii Grodzieńskiej i Jerzego Jurandota.
W okresie 2010-2018 pracowała ze znakomitymi reżyserami: J. Lassalle, I. Aleksandre, D. Jemmett, K. Jasiński, R. Kołakowski, J. Kilian, N. Chalezin, V. Troicki, M. Grabowski, Ł. Kos, J. Opryński.

Strona aktorki: www.ewamakomaska.pl


Aktualne role: