FORUM DYSKUSYJNE: „Nie będziesz wzywał imienia Polski nadaremno!”, czyli o formacji duszy polskiej

Forum dyskusyjne towarzyszące premierze „MARANATHA” w reżyserii Ryszarda Peryta.
7 października 2016, godz. 17.00, Café Teatr

Udział wezmą:
Karol Modzelewski

mediewista, profesor nauk humanistycznych, działacz opozycji w okresie PRL, senator I kadencji, kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej. W 1964 r. wraz z Jackiem Kuroniem usunięty z PZPR, brał udział w wydarzeniach Marca '68, w 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”.
Wielokrotnie więziony i represjonowany za działalność opozycyjną. Za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii” otrzymał Nagrodę Literacką „Nike” oraz Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego.
Ryszard Peryt –
reżyser, aktor, pedagog. Inscenizował opery barokowe, klasyczne i XIX-wieczne, polskie prawykonania oper XX wieku oraz dzieła oratoryjne i symfoniczne. Za dokonania artystyczne wielokrotnie nagradzany, m.in. Nagrodą im. Konrada Swinarskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii operowej (1990), Złotym Krzyżem Zasługi (1992) i Orderem Polonia Restituta (2001). Jako jedyny na świecie zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta i Monteverdiego. Jest oblatem Zgromadzenia Redemptorystów.
Jacek Salij OP
dominikanin, profesor nauk teologicznych, pisarz, publicysta, laureat Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1971–1983 duszpasterz sekcji kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1982 r. został duszpasterzem środowisk nauczycielskich związanych z „Solidarnością”, a w 1988 r. członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Autor wielu publikacji naukowych, książek popularyzatorskich i tłumaczeń, m.in.: „Pytania nieobojętne” (1986), „Po co nam Kościół?” (2001), „Trud wolności” (2001), „Patriotyzm dzisiaj” (2005).

Spotkanie poprowadzi
Tomasz Dostatni OP

dominikanin, publicysta, tłumacz z czeskiego. Prowadzi Fundację „Ponad granicami”. Zaangażowany w dialog ekumeniczny, z innymi religiami, dialog społeczny. Autor i współautor wielu książek, m.in.: „W dwóch światach” z prof. Szewachem Weissem i z Tomasem Halikiem – „Różnorodność pojednana. Rozmowy”. Studiował filozofię i teologię, uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej. Uczeń prof. Jana Błońskiego.

Przyjdź! Marana Tha! Festiwal Artystyczny Teatru Polskiego
dofinansowano z środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest 966, Promesa 2016 i ze środków Województwa Mazowieckiego.
Subsidised by the National Center for Culture under the program Chrzest 966 promesa 2016.