Szkoła Widzów 2017

PROGRAM SZKOŁY WIDZÓW NA NOWY SEZON 2019/2020: TUTAJ.

_

JESTEŚ WIDZEM? BĄDŹ TWÓRCĄ

Zajęcia edukacyjne Teatru Polskiego w Warszawie w sezonie 2017/2018:
- HARMIDER Warsztaty dla dzieci
- INSPIRACJE Seminaria dla nauczycieli
- AKADEMIA DOJRZAŁEGO TWÓRCY Zajęcia literackie dla seniorów
- W RYTMIE TEATRU Warsztaty teatralne dla licealistów
- LEKCJA TEATRU Warsztaty teatralne dla nauczycieli

Szczegółowe informacje o zajęciach: edukacja@teatrpolski.waw.pl, tel. 22 8269271 w. 120
Bilety do kupienia w kasie Teatru: bilety@teatrpolski.waw.pl, tel. 22 8269276

- Harmider - warsztaty teatralne dla dzieci

Grupa I Warsztaty teatralne dla dzieci 7-10 lat
Poniedziałki godz. 17:00-18:30
I semestr 2 X – 18 XII (12 zajęć + pokaz)
II semestr 5 II - 7 V (12 zajęć + pokaz)
Prowadzące: Iwona Młynarczyk i Katarzyna Wójcik, współpraca: aktorzy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
„Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka,
Przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka!
Mruczek za wnuczka,
Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!”
Warsztaty teatralne inspirowane wierszem „Rzepka” Juliana Tuwima.
Początkowe zajęcia będą służyły integracji, lepszemu poznaniu się i wzajemnemu ośmieleniu. Następnie przejdziemy do ćwiczeń na wyobraźnię i improwizację. Później skupimy się na pracy nad etiudą, która będzie prezentacją efektu naszej dwumiesięcznej pracy. Zapraszamy do wspólnego snucia opowieści o wartości współpracy i do wspólnej zabawy!

Grupa II Warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 11-14 lat
Poniedziałki godz. 17:15-18:45
I semestr 2 X – 18 XII (12 zajęć + pokaz)
II semestr 5 II - 7 V (12 zajęć + pokaz)
Prowadząca: Monika Machalska, współpraca: aktorzy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
TEATR JAKO PLAC ZABAWY: Warsztaty teatralne pełne zabaw iluzyjnych i podwórkowych inspirowane twórczością Jana Dormana. Będziemy czerpać z nieograniczonej wyobraźni uczestników i uczestniczek. Wykorzystamy swobodne interpretacje tekstów literackich, wierszy dla dzieci oraz dziecięcych wyliczanek i piosenek. Wprowadzimy elementy teatru lalek i przedmiotów, rozwiniemy umiejętności aktorskie, interpretacyjne i improwizacyjne. Efektem pracy warsztatowej będzie spektakl z elementami happeningu ukazujący otwarty, radosny sposób patrzenia na świat i twórcze myślenie.

Cena karnetu na jeden semestr: 60 zł (Jeżeli podana kwota jest jedyną przeszkodą w podjęciu decyzji o uczestnictwie – prosimy o kontakt: edukacja@teatrpolski.waw.pl).
Bilety do kupienia w kasie Teatru.

- INSPIRACJE Seminaria dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę nowego programu Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana pod tytułem "Inspiracje". Program przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli gimnazjów i liceów zainteresowanych wykorzystaniem teatru do celów dydaktycznych i wychowawczych. Każde spotkanie składa się z trzech elementów. Pierwszym jest rozmowa wprowadzająca na temat wystawianego tekstu dramatycznego, jego zagadek i potencjału teatralnego oraz tematów mogących zainteresować współczesną młodzież. Drugim jest obejrzenie spektaklu z repertuaru Teatru Polskiego, zrealizowanego w oparciu o omawiany wcześniej tekst. Spotkanie wieńczy rozmowa o przedstawieniu, w czasie której wspólnie zastanawiamy się nad możliwościami jego wykorzystania do pracy z uczniami.

28 października 2017 r. /sobota/
17.00 seminarium
19.00 „Zemsta”

19 listopada 2017 r. /niedziela/
15.00 seminarium
17.00 „Szkoda, że jest nierządnicą”

17 grudnia 2017 r. /niedziela/
16.00 seminarium
18.00 „3 x Mrożek”

25 kwietnia 2018 r. /środa/
17.00 seminarium
19.00 "Miny polskie"

Bilet w cenie 15 zł upoważnia do wstępu na spektakl i seminarium. Bilety do kupienia w kasie Teatru.
Spotkanie ma szansę przekazać pewną ilość narzędzi do analizy literackiej i teatrologicznej (wystarczającej do rozmowy z uczniami), ale przede wszystkim zaprezentować teatr jako medium zdolne do wywołania inspirujących rozmów o szerszym niż literacki czy teatralny charakterze. Jednym słowem teatr może zostać wykorzystany w procesie dydaktycznym czy wychowawczym nie jako cel, ale środek, katalizator pewnych procesów, które mogą mieć fundamentalne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka.
Projekt nie ma charakteru szkoleniowego, jego idea zawiera się w nazwie "Inspiracje". Może natomiast stać się ciekawą przygodą artystyczną i intelektualną. Jedyną naszą ambicją jest podzielenie się teatralną pasją i wskazanie jej użyteczności w rozbudzaniu ciekawości uczniów otaczających ich światem.
Spotkanie prowadzi dr Michał Mizera z Wydziału "Artes Liberales" UW, polonista, teatrolog, wykładowca akademicki, specjalista ds. pracy z młodzieżą wybitnie uzdolnioną.
W razie pytań, prosimy o kontakt: edukacja@teatrpolski.waw.pl.

- AKADEMIA DOJRZAŁEGO TWÓRCY Zajęcia literackie dla seniorów

Przewodniczkami i towarzyszkami podróży po literaturze będą Joanna Mueller i Sylwia Głuszak.

Zachwyca? Nie zachwyca? Zawsze dobrze porozmawiać o literaturze. Twórczyni i twórca zadają sobie jednak inne pytania – jak zadziała, jaki wywoła efekt? Na zajęciach spróbujemy porozmawiać o twórczych strategiach, a także literackiej grze z czytelnikiem. Sięgniemy po konkretne przykłady literackie i pozwolimy sobie na porównania z najlepszymi. Poza rozważaniami teoretycznymi, polegającymi również na ogólnej orientacji w literaturze ostatnich lat, zajmiemy się analizą krytycznoliteracką Państwa twórczości.

Terminy spotkań: poniedziałki o godz. 12.00.
14 maja 2018, 21 maja 2018, 4 czerwca 2018, 11 czerwca 2018.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o zapisywanie się w Kasie Głównej Teatru Polskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 (vis-à-vis Kościoła św. Krzyża) lub przesłanie wiadomości na adres e-mail: edukacja@teatrpolski.waw.pl
Cena biletu: 5 zł.
(Jeżeli podana kwota jest jedyną przeszkodą w podjęciu decyzji o uczestnictwie – prosimy o kontakt: edukacja@teatrpolski.waw.pl, tel. 22 8269271 w. 120)
O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

- W RYTMIE TEATRU Warsztaty teatralne dla licealistów

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży licealnej pragnącej rozwinąć swoje zainteresowanie teatrem i zamienić je w prawdziwą pasję. Poprzez poznawanie różnorodnych narzędzi pomocnych w wyrażaniu się na scenie – pracę z głosem, ruchem, rytmem i wyobraźnią oraz zdobywanie praktycznej wiedzy na temat teatru, uczestnicy mają szansę pogłębić świadomość własnych możliwości twórczych – swojego „wewnętrznego rytmu” i nauczyć się z nich korzystać.
„W rytmie teatru” to cotygodniowe teatralne działania nastawione zarówno na budowanie zespołowości jak i wydobycie indywidualnego potencjału tkwiącego w każdym z uczestników warsztatów.

W zgłoszeniu należy napisać kilka słów na temat motywacji do uczestniczenia w warsztatach. Liczy się kolejność zgłoszeń: edukacja@teatrpolski.waw.pl
Prowadząca: Magdalena Mróz
Współpraca: Agnieszka Bresler i aktorzy Teatru Polskiego w Warszawie

Niedziela godz. 17:00-20:00
Terminy zajęć:

28 stycznia 2018,
4, 11, 18, 25 lutego,
4, 11, 18, 25 marca
8, 15, 22, 29 kwietnia,
6, 13, 20, 27 maja,
3, 10, 17 czerwca.

Koszt karnetu na pierwszy semestr (11 spotkań) to 55 zł
(Jeżeli podana kwota jest jedyną przeszkodą w podjęciu decyzji o uczestnictwie – prosimy o kontakt: edukacja@teatrpolski.waw.pl)

- LEKCJA TEATRU Warsztaty teatralne dla nauczycieli

Wielowątkowy kurs teatralny dotykający wszystkich aspektów obecności teatru w szkole – od rozmowy z uczniami o obejrzanym spektaklu, przez analizę i naukę recytacji poezji, aż po przygotowanie przedstawienia na potrzeby apelu okolicznościowego. Zajęcia, prowadzone przez doświadczone instruktorki teatru i dramy, pedagogów teatru oraz aktorów z zespołu Teatru Polskiego w Warszawie, będą odbywały się od października 2017 r. do lutego 2018 r. w wybrane weekendy – zakończą się obroną własnego projektu przygotowanego przez uczestników pod okiem instruktorów.
Konsultacja programowa projektu: Natalia Fijewska-Zdanowska/Fundacja Artystyczna MŁYN.

Koszt całego kursu to jedyne 100 zł – płatność po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na kurs.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o przygotowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na temat swojej motywacji do udziału w warsztatach. Teksty wraz z numerem telefonu i CV prosimy przesyłać na adres e-mail: edukacja@teatrpolski.waw.pl do 23 września br.
Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym zostaną powiadomione o tym drogą mailową do końca września.

* * *
LEKCJA TEATRU - HARMONOGRAM SPOTKAŃ:
PAŹDZIERNIK
WEEKEND 1

Zajęcia wprowadzające. Prowadzenie: Paulina Chodnicka - koordynatorka kursu /Teatr Polski w Warszawie
8.10 NIEDZIELA/10-13
WEEKEND 2
Drama w szkole – dramatycznie potrzebna
Celem bloku jest przybliżenie uczestnikom metod Dramy, które mogą być pomocne w każdej pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawcy. Prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska, Maria Depta/ Fundacja DramaWay
14.10 SOBOTA/ 14:30-17:30,
15.10 NIEDZIELA/ 10-13
WEEKEND 3
Zrozumieć spektakl teatralny

Celem bloku jest przybliżenie metod analizy i rozumienia spektaklu teatralnego poprzez warsztaty i ćwiczenia teatralne z nurtu Pedagogiki Teatru.
Prowadzenie: Justyna Czarnota/Instytut Teatralny
21.10 SOBOTA/ 16:30-21:00 (w trakcie zajęć uczestnicy obejrzą spektakl „Mąż i żona” w reżyserii J. Kiliana na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie),
22.10 NIEDZIELA/10-13
WEEKEND 4
Zrozumieć poezję

Celem bloku jest pokazanie warsztatowych metod interpretacji poezji, pracy z uczniem nad recytacją wiersza, a także wyborem repertuaru na konkursy recytatorskie.
Prowadzenie: Ewa Makomaska.
29.10 NIEDZIELA/ 14-18
LISTOPAD
WEEKEND 5
Warsztaty teatralne jako podstawa działania twórczego koła teatralnego

Celem bloku jest skompletowanie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych, przydatnych do wstępnej pracy z grupą, z którą planujemy realizację spektaklu.
Prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna MŁYN.
18.11 SOBOTA/ 14:30-17:30,
19.11 NIEDZIELA/ 10-15
WEEKEND 6
Realizacja spektaklu teatralnego w szkole: od pomysłu do premiery – praca nad spektaklem autorskim, komponowanie programu, planowanie występu

Celem bloku jest pokazanie metod i sposobów na realizację niepowtarzalnych spektakli, etiud oraz apeli okolicznościowych, opartych na twórczej pracy grupy. Prowadzenie: Natalia Fijewska-Zdanowska/ Fundacja Artystyczna Młyn
25.11 SOBOTA/ 14:30-17:30,
26.11 NIEDZIELA/ 10-16
GRUDZIEŃ
WEEKEND 7
Teatr społecznie zaangażowany

Celem bloku jest zapoznanie uczestników z metodami pracy Teatru Forum i TIE (Theatre in Education). Prowadzenie: Aldona Żejmo-Kudelska/ Fundacja DramaWay
9.12 SOBOTA/ 14:30-17:30,
10.12 NIEDZIELA/10-13
WEEKEND 8
Akademia kreatywności - warsztaty projektowania scenografii: tworzenie makiety i projektu kostiumu

Celem bloku jest zrozumienie znaczeń i funkcji jakie pełnią kostium i przestrzeń w teatrze.
Prowadzenie: Katarzyna Załęcka / www.katarzynazalecka.com
16.12 SOBOTA/ 14:30-17:30,
17.12 NIEDZIELA/ 10-15
STYCZEŃ
Wokół własnego projektu teatralnego.

Na zaliczenie kursu należy przygotować scenariusz zajęć dla dowolnie wybranej grupy na minimum pięć godzin lekcyjnych. Wstępnie opracowane scenariusze będą konsultowane z opiekunami prac projektowych.
LUTY
WEEKEND 9

Obrona praca projektowych
3.02 SOBOTA/ 10-13,
4.02 NIEDZIELA/ 10-13

ZAPISY ORAZ INFORMACJE: edukacja@teatrpolski.waw.pl

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

REPORTAŻ FILMOWY Z ZESZŁOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU "SZKOŁA WIDZÓW":