LEKCJA TEATRU

Roczny Kurs Teatralny LEKCJA Z LEKTURĄ

Dla nauczycielek i nauczycieli oraz instruktorek i instruktorów teatralnych, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje pedagogiczne o teatralne metody, innowacyjne narzędzia oraz pogłębiać świadomość artystyczną przygotowaliśmy całoroczny kurs „Lekcja Teatru”. Kuratorka kursu Natalia Fijewska-Zdanowska zaprosiła do pracy warsztatowej animatorów, pedagogów i artystów pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Tematy i terminy zajęć:
Zajęcia będą się odbywały w soboty w godzinach 10:00-16:00.

7 października 2023: Zabawy interpretacyjne – poszukiwanie współczesnych sensów w znanych tekstach.

25 listopada 2023: „Bajki” Ignacego Krasickiego – twórczy teatr lalek w pracy z dziećmi i młodzieżą.

9 grudnia 2023: Literatura wojenna – drama jako metoda rozmowy o doświadczeniu traumy wojennej.

13 stycznia 2024: „Antygona” Sofoklesa – performance, eksperyment i działania z widownią.

10 lutego 2024: „Baśnie” Andersena – metoda improwizacji teatralnej – poszukiwanie współczesnych opowieści, inspirowanych tekstami kultury.

9 marca 2024: Komedia mieszczańska – poszukiwanie współczesnych kontekstów społecznych metodami pedagogiki teatru.

13 kwietnia 2024: „Tango” S. Mrożka – maska i przedmiot w kreowaniu postaci scenicznej.

11 maja 2024: „Balladyna” J. Słowackiego – twórcza interpretacja recytatorska w pracy z młodzieżą.

8 czerwca 2024: Prezentacja i omówienie projektów warsztatowych, stworzonych przez kursantów.

Cena:
Roczny Kurs Teatralny „Lekcja z lekturą” 720 zł (80 zł za m-c)

Rekrutacja:
Chętnych prosimy o przesłanie zgłoszeń z krótkim listem motywacyjnym i informacją o dotychczasowych działaniach na adres edukacja@teatrpolski.waw.pl w terminie do 21 września 2023 r.
Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne, które odbędę się w terminach 22-23 września. Listę osób przyjętych do grupy stacjonarnej opublikujemy 25 września 2023 r.