SALON POEZJI: ks. Alfred Wierzbicki

10.12.2023, Scena Kameralna

Ksiądz Alfred Wierzbicki, wykładowca akademicki, od 2022 roku profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od lat członek Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski. Autor wielu książek naukowych i eseistycznych, wybitny teolog, historyk, publicysta, ale też poeta. Autor 11 książek poetyckich.

Alfred Wierzbicki w poezji szuka punktów stycznych między przeżyciami osobistymi i refleksjami natury ogólnej. Jego poezja to mocny głos piętnujący społeczne zło, formułujący wyraziste oceny moralne, poruszający sumienia – a jednocześnie ujmujący poetycką wyobraźnią i mądrością, empatią i ciepłem.

Wybór tekstów i opieka artystyczna - Janusz Majcherek

Obsada:
Michał Kurek, Krzysztof Kwiatkowski, Krystian Modzelewski, Jerzy Schejbal

Produkcja - Aneta Penkala
Inspicjent - Katarzyna Bocianiak